Skredobservatører fra Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og NVE er høyt og lavt for å sjekke snøforhold ved rasutsatte veger. Foto: Ole-André Helgaas

Klare til å overvåke og varsle over 200 snøskred

Publisert:
14. november 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenet forbereder seg på at det kan gå over 200 snøskred i vinter. Både snøskredobservatører og varslingsgrupper er klare til innsats.

Mange snøskred kommer på samme sted år etter år, ofte flere ganger hver vinter. Sist vinter ble vegnettet rammet av mer enn 200 snøskred – over halvparten i Troms og Finnmark.

Over 20 personer ble enten truffet av snøskred langs veg eller kjørte inn i skredmasser som blokkerte vegen.

Godt forberedt

Til tross for enorm innsats med skredsikring av vegnettet de siste tiårene, er det ifølge Nasjonal vegdatabank fortsatt 33 mil med veg som er utsatt for snøskred.

For å holde oversikt over skredfaren langs alle disse strekningene, er Vegvesenet avhengig av lokal, daglig informasjon fra både driftsentreprenørene og andre.

-Vi forbereder oss på å lage et best mulig varsel på regionalt nivå sammen med NVE og Meteorologisk institutt (varsom.no). Vi skal også drive opplæring og bistå med farevurderinger når det er behov for dette.

Det sier Tore Humstad som er geolog, skredvarsler og fagansvarlig for skredvarsling i Statens vegvesen.

90 observatører

Fra 1. desember til 31. mai er 90 observatører ute for å vurdere snøforholdene. Disse er knyttet til NVE, Statens vegvesen eller Meteorologisk institutt.

Vurderinger legges umiddelbart i en app. Ei varslingsgruppe vurderer informasjon fra skredobservatører, brøytesjåfører, værobservasjoner, prognoser og snømodeller.

Lokalkunnskap viktig for å styre trafikken riktig

De regionale snøskredobservatørene har god lokalkunnskap og bidrar til å holde oversikt over skredfaren den aktuelle dagen. Værprognosene gir grunnlaget for å vurdere utviklingen for de nærmeste to dagene.

-Dette gir oss et godt grunnlag å vurdere det riktige tidspunktet for å stenge og åpne veger, eller innføre styrt trafikkavvikling. Varslene kan også brukes til å planlegge for eksempel omkjøringer og bruk av beredskapsferjer, forteller Humstad.

Klare for skredsikkert samarbeid: Silje Sanderud i Statens vegvesen, Håvard Thorset i NVE, Marit Svarstad Andresen i NVE og Tore Humstad i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud
Klare for skredsikkert samarbeid: Silje Sanderud i Statens vegvesen, Håvard Thorset i NVE, Marit Svarstad Andresen i NVE og Tore Humstad i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

Trenger info om tid, type og størrelse på skred

For Vegvesenet er det viktig å vite når på døgnet skredfaren er størst, så man lokalt kan forberede seg mest mulig. Typiske problemstillinger vil være om skredfaren er størst når det er mørkt og følgelig vanskelig å inspisere, mens skolebussen passerer og eller midt i påskeutfarten når konsekvensene er mest alvorlige?

-I tillegg til varsel om når en forventer at skred utløses, trenger vi informasjon om hvor store skredene blir, om de er våte eller tørre fordi dette har betydning for skadepotensialet og hvor skredene vil stoppe, sier Humstad.

900 værstasjoner

Vegvesenet har ansvar for over 300 værstasjoner langs vegnettet, mens Meteorologisk institutt har om lag 600.

-I tillegg har vi den kommende vinteren nytt, avansert utstyr i utsatte skredbaner som sender automatiske varsler, opplyser Humstad.

Over 400.000 sjekker varsom.no

Ei tverretatlig varslingsgruppe kommer med snøskredvarsel på varsom.no.

-I fjor var det 40 prosent flere som sjekket varsom.no. Vi håper å få enda flere brukere – som scooterkjørere slik at de kan forholde seg bedre til skredfare. Vi håper også å få flere skikjørere til å bruke varsom.no

Snøskred langs fv 550 i Hordaland. Foto: Jens Tveit
Snøskred langs fv 550 i Hordaland. Foto: Jens Tveit

Skredsikkert samarbeid

-Vi har fått til et fantastisk godt samarbeid om skredvarsling. Der samarbeider både aktører innen infrastruktur, beredskap, reiseliv og friluftsliv. Å være skredobservatør er også en morsom jobb. Det er entusiastiske og flinke folk som kan mye om sikkerhet som er ute i felten og varsler om skredfare, understreker Humstad.

Mer om skredvarsling

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*