Det er regler for hvor langt både framlys og baklys skal synes. Det viktig å synes i mørket! Foto: Knut Opeide

Krav til lys og refleks på sykkelen

Publisert:
22. november 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Bare litt over en tredjedel av syklister og sykkelselgerne vet om lyset MÅ være montert på sykkelen eller ikke. Her kan du se hva kravene faktisk er.

De fleste vet at det er påbudt med sykkellys foran og bak i mørket, men det er bare litt over halvparten som bruker det. Lenger ned ser du hvilke krav som gjelder til lys og refleks på sykkel.

Kjenner ikke krav

På hvor lang avstand skal sykkellykta bak synes? 100 meter? 200 meter? Eller 300 meter? Tippet du 100 meter? Riktig svar er 300 meter.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

3000 sykkeltellinger i Trondheim og Oslo og svar på webundersøkelse i fjor viser at 10 prosent sykler med lys som ikke er montert på sykkelen eller lyser for dårlig.

I følge undersøkelse fra TØI var det rundt 70 prosent som oppfyller kravet om hvitt lys foran og rødt lys bak. Bare halvparten var klar over at det var påbudt med refleks bak, 8 prosent visste at en må ha refleks på pedalarmer/klikkpedal.

40 prosent av sykler i dødsulykker hadde ikke lys

Alle skal bruke lys foran og bak og følge krav til dette.

– Det er viktig å bruke lys, sier Marianne Rostoft i Statens vegvesen.
Vegvesenet har en analyse av dødsulykker som viser at lite synlig syklist i skumring eller mørket er medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005-2012. Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys.

Refleks på sykkelen og klær med neonfarger

Mange involverte sykler hadde også mangelfull refleks på sykkelen. Å bruke klær med neonfarger og refleks er nesten like viktig for å bli sett som lys.

Dette er kravene til lys og refleks:
 • Det skal være rød refleks bak.
 • På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Dersom sykkelen har klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene.
 • Refleksene skal være av godkjent type.
 • Ved sykling i mørke eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som gir blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder ved sykling på «alminnelig beferdet» veg eller område, herunder på fortau, gang- og sykkelveger.
 • Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt. Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
 • Lyktene skal være festet på sykkelen.
Ikke bruk blendende hodelykt!

De fleste syklene selges uten lykt som er festet på sykkelen– som altså er påbudt. Å bare bruke hodelykt er ikke godkjent, heller ikke å montere hodelykt på sykkelen hvis lyset fra sykkelen er blendende.

– En må i utgangspunktet gå ut fra at det som selges som «sykkellykt» er i tråd med kravene, sier Espen Anderson som leder kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

-Men en må være oppmerksom på at bruk av kraftig lykt som blender andre trafikanter vil kunne være strid med vegtrafikklovens bestemmelse om at kjøretøy ikke skal være utstyrt slik at det kan «volde unødig fare eller ulempe». Dessuten har vi den generelle bestemmelsen om at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Hvis en blir stoppet av politiet uten fastmontert lykt, risikerer en å måtte betale 1150 kroner.

Kommentarer (4)

 1. Knut Grande sier:

  Hva er godkjent refleks for montering på pedalarmer på sykler med klikkpedaler? Jeg har til dags dato aldri sett en sykkel som selges med refleks montert på pedalarm. Jeg har heller ikke sett salg av slik refleks. Har selv valgt å kjøpe reflekstape på Biltema for dette formålet, men er det godkjent?

 2. Terje Berge sier:

  Om en har hodelykt, hjelmlykt, og ikke lykt på sykkelen då blir det 1150 kr i bot. Trodde at en lyskilde var en lyskilde🤔Det er vel lov å utøve skjønn fra både syklist og myndighet? Eller ruller tusenlappene dersom en kun har hodelykt?

  Mvh
  Terje Pedal Berge

 3. Kurt Ottesen, Vegdirektoratet sier:

  Med «godkjent» refleks menes godkjent i henhold ECE-regulativ nr. 3. Dette innebærer i praksis at den skal være E-merket. Kravet om refleks på pedalarm når det benyttes klikkpedaler, ble innført 1. mars 2007. Formuleringen om at «Refleksanordningene skal være av godkjent type» har imidlertid vært med i forskrift om krav til sykkel helt siden den trådte i kraft 1. april 1990 og knyttet seg opprinnelig til kravet om rød refleks bak og gul eller hvit refleks på pedalene. Etter forskriftsendringen i 2007 ble denne formuleringen også gjeldende for reflekser på pedalarmene. På pedalarmene vil det være mest hensiktsmessig å benytte en reflekterende tape. Vegdirektoratet ser at det kan være vanskelig å finne en reflekstape som har denne godkjenningen. Vi mener det bør brukes fornuft her og at en refleks som «gjør jobben», selv om den ikke er E-merket, bør vær en god og akseptert løsning.

  Når det gjelder kommentaren om hodelykt, så er forskriften klar på at lyktene skal være montert på sykkelen. Bruk av hodelykt vil innebære at lyset ikke alltid peker i den retningen som sykkelen beveger seg. Det ser man f.eks. når en syklist skal sykle gjennom et kryss eller over en fotgjengerovergang. Når syklisten ser til sidene for å sjekke annen trafikk, gjerne mens han nærmer seg krysset/fotgjengerovergangen, vil lyset pendle på samme måte. Det vil kunne gi andre trafikanter en uklar opplevelse av hvilken retning kjøretøyet beveger seg. Dessuten, med nåtidens utvalg av billige og funksjonelle sykkellykter som oppfyller kravene, så burde det være en enkel sak å ha en lykt på sykkelen som gjør deg synlig, samtidig som man – dersom hodelykt virkelig er det man ønsker – kan bruke denne for å lyse opp vegbanen. Vi maner likevel til forsiktighet med bruk av kraftige hodelykter, fordi de fort kan føre til at andre trafikanter blir blendet.

  Med vennlig hilsen
  Kurt Ottesen, Kontor for kjøretøyteknikk, Vegdirektoratet

 4. Jon sier:

  Takk til Kurt for oppklarende og forklarende svar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*