Bare på Ring 3 i Oslo produseres det 30 tonn asfaltstøv i løpet av en vinter. Støvmengde avhenger av piggdekkandel, type asfalt, trafikkvolum og fart. Når farten går ned produseres det mindre Illustrasjon: Kyrre Wedvik

Slik virker miljøfartsgrensa

Publisert:
1. november 2017
Av
Henriette Erken Busterud

1. november ble det miljøfartsgrense i Oslo igjen. Erfaring viser at gjennomsnittsfarten da vil gå ned, og det vil gjøre en forskjell for Oslolufta.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

Det er godt kjent at svevestøv er helseskadelig; miljøfartsgrensa er et av flere tiltak som må til for å holde svevestøvnivåene i Oslo på et forsvarlig nivå. Myndighetene har også vedtatt at miljøfartsgrensa skal håndheves på samme måte som andre fartsgrenser.

Les også miljøfartsgrense kan hindre for tidlige dødsfall.

Snittfart ned med fem km/t

Trafikken fløt raskere enn fartsgrensa på 60 km/t forrige gang miljøfartsgrensa ble brukt i Oslo. Men det betyr ikke at miljøfartsgrensa var uten effekt. Flere steder langs Ring 3 har Statens vegvesen fartsregistreringer fra nærmere 30 millioner passeringer hvert år. Målingene viser at snittfarten går ned med rundt fem km/t når fartsgrensa reduseres med ti km/t.

– Når vi 1. november setter fartsgrensa ned fra 70 km/t til 60 km/t, kan vi forvente at folk i snitt kjører saktere – også utenom rushtida. Generelt er det sånn at der trafikken går litt for fort i 60-sona, går den tilsvarende litt for fort om det er 70‑sone. Folk kjører altså saktere når det er miljøfartsgrense.
Det sier Ida Nossen, som er fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region øst.

Ida Nossen er fagansvarlig for luftkvalitet i Region Øst. Foto: Henriette Erken Busterud
Ida Nossen er fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region Øst. Foto: Henriette Erken Busterud
Fart viktig for mengde svevestøv

Fem km/t høres kanskje ikke så mye ut, men farten har stor betydning for hvor mye støv som produseres og virvels opp. Bare på Ring 3 produseres det 30 tonn asfaltstøv i løpet av en vinter.

– Selv en så liten fartsendring gir en målbar effekt for luftkvaliteten i Oslo. Miljøfartsgrensa vil under normale forhold bidra til fem færre døgn som overskrider grenseverdien, vanligvis er det mer enn tjue døgn som overskrider dette nivået, mens lovverket tillater tretti, sier Nossen.

Les også Statens vegvesens kronikk  om miljøfartsgrense.

Mest nytte for samfunnet

Det finnes flere gode tiltak der effekten er svært langsiktig, slik som utvikling av asfaltteknologi eller mer skånsomme piggdekk. Miljøfartsgrensa er derimot et av få tiltak der effekten kommer umiddelbart og derfor vil den utgjøre en forskjell allerede denne vinteren. I sum gir det også mer nytte enn ulempe for samfunnet. Du bruker bare ett minutt ekstra om du kjører hele Ring 3 på rundt 15 kilometer, og da bidrar du til renere luft som gir bedre helse for innbyggere i Oslo.

Les også om renhold av veger.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*