Vegvesenet ønsker ikke å styre valg av tennere til sprengningsarbeid. (Foto: Knut Opeide)

Skal byggherre kreve elektroniske tennere ved sprengningsarbeider?

Publisert:
7. november 2017
Av
Kristine Flesjø

Det har vært en debatt i fagmiljøet om det er riktig av byggherre å kreve elektroniske tennere.

Statens vegvesen har kommet til at de ikke ønsker å ta fra bergsprenger og bergsprengningsleder ansvaret for å gjøre riktige valg av produkter ved sprengningsarbeider.

-En faggruppe nedsatt av Bransjerådet for fjellsprengning har vurdert at verken bransjen eller prosjektene bør låses til valg av en type produkt og metode, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Faggruppen var bredt sammensatt og oppgaven var å finne svar på hvordan man unngår gjenstående sprengstoff på anleggene.

Beslutningen skal tas av utførende entreprenør

Sluttrapporten fra gruppen kom i januar 2017.

Byggherre skal sørge for rammebetingelser

– Forskriften krever at en beslutningen om valg av produkter er opp til virksomheten som utfører bergsprengningen. Det vil si at beslutningen skal tas av utførende entreprenør, framholder Sandvin.

Byggherren skal gjøre sitt til at entreprenøren får rammebetingelser for å gjøre sikre valg, og følge opp anlegget slik at arbeidet er fullt forsvarlig og forskriftsmessig.

Sandvin fastholder at dagens kontrakter ikke er til hinder for sikkert sprengningsarbeid. Imidlertid er det mulig å videreutvikle beskrivelsene for å sikre at entreprenøren baserer sine valg på hva som er best egnet og sikrest i den enkelte situasjon.

Slettsprengning og presplitt beskrevet i håndbøker

I Statens vegvesens håndbøker vil de to mest vanlige teknikkene, såkalt slettsprengning og presplitt, få beskrivelser som er bedre tilpasset den enkelte metode. Dette vil gjøre at begge metoder er konkurransedyktige på kostnad, og entreprenøren vil stå fritt til å velge mellom dem.

Videre endrer Vegvesenet oppgjørsmåten for utsprengning av bergskjæringer. Fram til nå har kostnaden med å etablere bergveggen forsvunnet inn i kostnaden for volumet man sprenger ut. Dette endres slik at den gjenstående bergveggen blir betalt for separat og måles opp etter antall meter borede hull i denne overflaten. Bergvolumet i kubikkmeter betales for separat. Dette gjøres for å unngå at samleposter gir ulike konkurransevilkår og ugunstige valg av produkter og metoder. I tillegg til dette gir delt oppgjør en riktigere avregning som blir mer forutsigbart og gjenspeiler entreprenørens kostnader på en bedre måte.

– Men vi vil altså ikke stille krav til ett konkret tennsystem i våre kontrakter, sier Bettina Sandvin.

Én kommentar

  1. Einar Helgen sier:

    Så bra!
    Tommelen opp for SVV.
    Det vitner om forståelse for sikkerhet, fagkunnskap, økonomi og resultat.
    Virkelig godt å lese.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*