Av og til kan skredanlegg bli en skulptur i seg sjøl. Som disse bremsekjeglene langs rv 15 i Grasdalen i Stryn.Foto: Alf Støle

Skreddersyr skredanlegg

Publisert:
28. november 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Langs vegnettet er det 1200 kjente snøskredpunkt – og det går i snitt 200 snøskred i året. Noen steder må det gjøres store inngrep for å hindre snømassene.

Skredanlegg er ofte store inngrep i loddrette og storslagne landskap. Vegvesenet er opptatt av å bruke ulike fagfolk for å få skredanlegg som glir inn i terrenget.

Rassikring på E10, Nasjonal turistveg Lofoten, Flakstad og Moskenes kommuner. Arkitekt: Bjørbekk og Lindheim. Foto: Steinar Skaar
Rassikring på E10, Nasjonal turistveg Lofoten, Flakstad og Moskenes kommuner. Arkitekt: Bjørbekk og Lindheim. Foto: Steinar Skaar
Geolog + landskapsarkitekt + planlegger = sant

-Store inngrep i landskapet må gjøres skikkelig og krever tverrfaglig samarbeid. Det kan ofte være krevende å forene landskapet og vegen sin arkitektur. Men vi er bevisste på å bygge en helhet. Vi har fått funksjonelle og fine anlegg der skredeksperter, vegplanleggere og landskapsarkitekter har samarbeidet, sier landskapsarkitekt Alf Støle i Statens vegvesen.

Hindrer skred på ulike måter

Vegvesenet har mange ulike tiltak skal hindre at folk kjører inn i snøskred. Det kan være tiltak som styrer, kanaliserer, bremser og sprer skredmasser – eller som skjuler vegen.

Eksempler på tiltak er:

  • skredoverbygg
  • skredvoller
  • fanggjerder
  • områder med bremsekjegle
  • automatiske overvåkingsanlegg for varsling av skred
  • snøobservatører som sjekker skredfare hver uke
  • varslingsgruppe med NVE og Meteorologisk institutt
  • anlegg som løser ut snøskred ved Tyin og Alta

-Tiltakene skal bidra til en sikker og god vegforbindelse for både trafikanter og driftspersonell. Vi oppdaterer oversikter over skredbehov hvert fjerde år og bruker mye ressurser på å få folk trygt fram. Det tar tid å rassikre der det er behov, så driftstiltak er også veldig viktig, sier Heidi Bjordal som jobber med skred i Statens vegvesen.

Til tross for enorm innsats med skredsikring av vegnettet de siste tiårene, er det ifølge Nasjonal vegdatabank fortsatt 33 mil med veg som er utsatt for snøskred.

Overvåker og varsler over 200 snøskred

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*