Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører. (Foto: Knut Opeide)

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Publisert:
16. januar 2018
Av
Kjell Solem

Dårlige karakterer på utførelsen av et prosjekt kan slå negativt ut ved neste anbud.

– Karakterboka skal dokumentere erfaringer med leverandører gjennom oppdraget. Disse erfaringene vil ha betydning i senere anskaffelsesprosesser, forteller Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Gode og dårlige erfaringer får betydning

«Karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter ble presentert for bransjen i oktober i fjor. Nå tas den i bruk.

Det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Tanken er at det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb. Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb.

Praktisk innebærer dette at Vegvesenet vil systematisere erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vegvesenet mener dette over tid vil gi en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Hvilke prosjekter skal ha karakterbok?

  • Alle prosjekter uavhengig av størrelse
  • Riksveg og fylkesveg-prosjekter
  • Både «laveste pris»-prosjekter og prosjekter med flere tildelingskriterier

Metodikk

Samarbeidsmøter skal blant annet inneholde en gjensidig evaluering basert på skriftlige rapporter. Heretter er karakterboka utgangspunkt for evalueringene. Rekkefølgen er at byggherren kommenterer aktuelle forhold. Leverandøren får deretter mulighet til å komme med kommentarer. Dersom leverandøren ønsker å evaluere på noe annet enn det som fremgår av karakterboka skal dette føres særskilt i referatet fra det aktuelle samarbeidsmøtet.

Hvilke kontrakter

Per i dag er Karakterboka kun utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. I løpet av mars vil Karakterboka også kunne brukes på driftskontrakter, og før sommeren 2018 skal den også kunne tas i bruk på konsulentkontrakter.

Én kommentar

  1. Eilif Mathisen sier:

    I utgangspunktet høres dette bra ut. Slike kvalitetsvurderinger ut over pris har jo lenge vært mer akseptert i konsulentbransjen enn for entreprenører. Utfordringen blir å finne tilstrekkelig objektive kriterier, i et system som nødvendigvis må inneholde et element av skjønn. Det skal nok mye til før en entreprenør vil si seg enig i en «dårlig» karakter til seg selv, som ikke er basert på udiskutable tallstørrelser. Hvis en ikke lykkes her er jeg redd for at KOFA vil gå travle tider i møte med klagesaker på anbudsavgjørelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*