Handlingsprogrammet 2018-2023. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bygger 50 store riksvegprosjekter fra 2018-2023

Publisert:
14. februar 2018
Av
Kjell Solem

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

50 store vegprosjekter kommer i arbeid på riksvegene – 30 åpner i løpet av perioden. Det framgår av Vegvesenets handlingsprogram for 2018 – 2023.

-Våre budsjetter blir om lag 200 milliarder kr i perioden, et årlig gjennomsnitt på 33 mrd. kr. for å bygge nytt og ta vare på alt vi har. Vi skal i seksårsperioden åpne 440 km ny veg. Det betyr at mange får etterlengtede forbedringer over hele landet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Reduserer vedlikeholdsetterslepet

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er fortsatt betydelig. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet. Etterslepet på riksveg er anslått til 33 mrd. kr. Halvparten er knyttet til tunnelene.

Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent. Fornying av riksvegtunneler tar en stor del av midlene. Av vedlikeholdsmidler går om lag 11,3 mrd. til tunneler og om lag 1,9 mrd. kroner til vegfundament, vegdekke, drenering, bruer, ferjekaier, vegutstyr og miljøtiltak.

Klimaendringene øker behovet for fornying av drenering, grøfter, kummer og rør. Styrket drift, vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslep, er en sentral del av klimatilpasningsarbeidet.

Dette er nøkkeltallene

 • Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
 • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr i bompenger i perioden.
 • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
 • 23,3 mrd. kr skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr til fornying.

Fakta

Investeringsaktiviteten i handlingsprogramperioden gir:

 • 105 km ny firefelts veg
 • 440 km ny veg åpner for trafikk
 • 280 km riksveg vil bli etablert med forsterket midtoppmerking
 • 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk

Informasjon om hvert enkelt prosjekt

Vegvesenets store prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr
Fylke
 
Rv 110 Ørebekk – Simo Østfold
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum Buskerud/Oppland
E18 Bommestad – Sky Vestfold
E18 Varoddbrua Vest-Agder
E39 Eiganestunnelen Rogaland
Rv 23 Dagslett – Linnes Buskerud
Rv 282 Holmenbrua Buskerud
E39 Svegatjørn – Rådal Hordaland
E39 Bjørset – Skei Sogn og Fjordane
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Møre og Romsdal
E39 Lønset – Hjelset Møre og Romsdal
E134 Damåsen – Saggrenda Buskerud
E134 Gvammen – Århus Telemark
Rv 13 Ryfast Rogaland
Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand Telemark
E16 Sandvika – Wøyen Akershus
E16 Bjørum – Skaret Akershus og Buskerud
E16 Bagn – Bjørgo Oppland
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua Trøndelag
E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen Trøndelag
Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger Trøndelag
Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud – Lygnebakken Oppland
E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt Møre og Romsdal
E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo – Brattåsen – Lien Nordland
E6 Helgeland nord Nordland
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset Nordland
E6 Hålogalandsbrua Nordland
E6 Sørkjosfjellet Troms
E6 Kvænangsfjellet Troms
E6 Tana bru Finnmark
Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) Hedmark
Rv. 555 Sotra-sambandet

(OPS)

Hordland

 

 

Én kommentar

 1. n0rmann myrland sier:

  ær ny e6 gjennom sørfold tatt bort?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*