Foto: Knut Opeide

Folk holder fartsgrensene bedre enn før

Publisert:
8. februar 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenet har sett på fartsutviklingen de ti siste årene fordelt. Farten er målt på over 50 punkt over hele landet.

Tellingene er gjort i alle fartsgrenser fra 50 og oppover. De fleste tellepunktene er på strekninger med fartsgrense 80 siden det meste av trafikken går på slike strekninger.

Respekterer fartsgrensa bedre før

– Jo høyere fart, jo større fare for ulykker, og jo større konsekvenser får ulykken. Våre nye tall viser en gledelig utvikling: Folk respekterer fartsgrensene mer enn før, og snittfarten har gått ned i alle fartsgrenser. Det opplyser Arild Engebretsen i Statens vegvesen som har fulgt fartsutviklingen i mange år.

Statens vegvesen har i mange år jobbet målrettet med kampanjer for å folk til å overholde fartsgrensene.

-64 prosent av bilene overholder fartsgrense 80, noe som er veldig bra. Tall fra de samme tellepunktene i 2006 viser at det da var bare halvparten som holdt fartsgrensa. Snittfarten i 80-sone var i 2006 var nærmere 80 km/t, mens den i dag er på rundt 76 km/t. Dette er en svært positiv utvikling, sier Engebretsen.

Små endringer ,store utslag

Sjøl små nedganger i snittfart gir store utslag på ulykkesstatistikken. Hvis snittfarten går ned med 10 prosent kan det forventes at antall drepte går ned med nesten 38 prosent. Antallet alvorlig skadde kan forventes å bli redusert med 27 prosent.

Respekterer 110 km/t bedre enn 100 km/t

For første gang er også 110 km/t med i oversikten.

-Det som er interessant, er at folk respekterer 110 fartsgrensen langt bedre enn 100. Over halvparten kjører for fort når fartsgrensen er 100 km/t. Men når fartsgrensen er 110 km/t er det bare 35 prosent som kjører for fort, sier Engebretsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*