Foto: Knut Opeide

Kjører elbilister mer enn andre?

Publisert:
7. februar 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Forskere skal finne ut om folk kjører mer når de går over til elbil.

Norge trenger mer kunnskap om markedsutviklingen for elbiler og hva som kan få flere til å kjøpe elbil. Det er det viktig å vite mer om for å kunne nå nasjonale mål om mindre utslipp.

En annen ting som er viktig å finne ut er om folk faktisk kjører mer når de går over til elbil.

-Vi ønsker å undersøke om de som får seg elbil kjører mer siden kostnadene minsker og det blir enklere å komme fram. Dette er interessant å finne ut med tanke på om overgang til elbil kan skape mer kø og biltrafikk. Målet er jo at folk skal kjøre mindre bil i byområder.

Det sier Daniel Thorsell som er Vegvesents mann i det internasjonale prosjektet ELAN – Electromobility LAb Norway

ELAN er finansiert av Forskningsrådet. Målet er å få bedre innsikt i potensialet for å erstatte hele salget av bensin- og dieselbiler med elbiler innen 2025.

I prosjektet, som ledes av TØI, skal rundt 30 personer kjøre noen måneder med GPS: Først i gammel bil, så i ny elbil for å se om kjøremønsteret endrer seg.

«Alle» skal kjøpe utslippsfri bil i 2025

Elbiler utgjorde rundt 20 prosent av nybilsalget i 2017. Målet i NTP er at alle som kjøper en ny bil i 2025 skal kjøpe en uten utslipp.

-Det betyr ikke bare at mange flere må kjøpe elbiler. For at flere skal kjøre miljøvennlig, må også elbilene kunne gå over lengre distanser, og det må være enkelt å lade underveis. Dette krever nye løsninger både med tanke på teknikk og politikk, påpeker Thorsell.

For å få til dette må kortsiktige og langsiktige konsekvenser kartlegges. Å finne ut om folk kjører mer eller mindre når de skaffer seg elbil er altså noe av det som skal undersøkes.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*