Kongevegen over Dovrefjell er mye brukt av turgåere og pilegrimer. Foto; Hans-Jacob Dahl

Skal bli helt konge å gå over Dovrefjell

Publisert:
12. februar 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Kongevegen over Dovrefjell ble bygd for 300 år siden og var hovedvegen mellom Trøndelag og Gudbrandsdalen. Snart skal den skinne i ny drakt og prakt.

Ti mil av den mest spektakulære strekningen av den Trondhjemske kongeveg skal pusses opp. Nærmere bestemt mellom Oppdal kirke og Dovre kirke.

En av de første hovedvegene

Denne kongevegen var en av de første statlige hovedvegene i Norge, og store deler er godt bevart.

Nyhetsbrev

Vegen var opprinnelig fire og en halv meter bred, men noen steder framstår den nå som en sti. Men dette skal det altså gjøres noe med:

-Vegen er bygd etter det franske prinsipp. Det vil si at vegen gikk rett fram, og det var jo ikke alltid så praktisk i et krevende terreng over høgfjellet, sier Ann Kristin Engh i Statens vegvesen.

Engh skal være med å lede arbeidet med å restaurere denne vegen, som er nøye dokumentert i et forprosjekt.

Følger tradisjonsrike instrukser

-Vi skal stoppe forfallet og rydde vegbane og grøfter for vegetasjon. Videre skal vi utbedre store skader på vegbanen forårsaket av flom, sier Engh.

Arbeidet skal gjøres i god tradisjon, den skal istandsettes etter en generalvegmesters instruks fra 1767.

Slik ser en for seg at et veganlegg kunne se ut – her fra bygging av Kongevegen over Filefjell.

-De tørrmurte vegmurene ligger i bratt terreng langs den mer kjente Vårstigen, og steinlagte stikkrenner skal utbedres på gamle måten, slik som på Kongevegen over Filefjell. Vi skal også sette i stand flere bruer etter mal fra 1793. Da er vi også tro mot alle håndverkstradisjoner. Det blir både smidde spikre og kongens monogram på brustolper, forteller Engh.

Kongevegen over Filefjell vant Grand Prix

Bærekraftig bruk av kulturminne

Kongevegen var hovedvegen mellom Trøndelag og Gudbrandsdalen i over hundre år. I dag brukes den av turgåere og moderne pilegrimer.

Ann Kristin Engh i Statens vegvesen på den 300 år gamle Kongevegen over Dovrefjell – ti mil av denne skal rustes opp. Foto: Marit Johansson

-Disse får nå ei ti mils sammenhengende vandrerute. Dette blir et bra og bærekraftig tilbud. En kan bare hoppe av toget, og det er flere steder å overnatte underveis. Vi tror også prosjektet vil få ringvirkninger for reiselivet, og kommer til å undersøke verdiskapningen i etterkant.

Planen er å starte arbeidet så snart telen går, og vegen skal være ferdig om 3-4 år.

Storskala prosjekt og dugnad

Dette er et storskala kulturminneprosjekt for å ta vare på en viktig del av vår nasjonale veghistorie med en svært rik kulturhistorie. Det som er gjort langs Kongevegen over Filefjell har vært til stor inspirasjon.

Forprosjektet (ledet av arkeolog Marit Johansson) har vært et samarbeidsprosjekt på tvers av regioner, fylker og kommuner. Dette samarbeidet fortsetter i hovedprosjektet, og mange er med på dugnaden:

Oppland og Trøndelag fylkeskommune, Oppdal og Dovre kommune, Gudbrandsdalsmuseet, Pilegrimssenteret Dovrefjell og Dovrefjell nasjonalparkstyre.

I Nasjonal verneplan

Vegvesenet har et sektoransvar for veghistorien. Lengre strekninger av Kongevegen over Dovrefjell inngår i Nasjonal verneplan

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*