Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Publisert:
21. februar 2018
Av
Kjell Solem

Vegvesenet er første statlige etat til å gripe ny mulighet for forskersamarbeid.

– Vi griper en mulighet i regelverket for offentlige anskaffelser om å samarbeide direkte med næringsliv og forskning om å utvikle de beste idéene, sier sjefingeniør Harald Buvik.

Inviterer til dialogkonferanse

Vi inviterer bredt. Den som har idéer om hvordan tunnelene i Norge kan bli tryggere for trafikantene, kan bli en del av et partnerskapet. Det er nytt at vi innenfor regelverket kan gå hele løpet med partnere uten nye runder med anskaffelser. 1. mars arrangerer vi konferanse for alle som er interessert i dette.

Statens vegvesen var en av fire vinnere i Innovasjon Norges «innovasjonspartnerskapskonkurranse» for 2017 med prosjektforslaget: «0-visjonen i norske vegtunneler». Innovasjon Norge legger 10 mill. kr på bordet som skal brukes i et eller flere innovasjonspartnerskap.

– Sammen skal Vegvesen og Innovasjon Norge drive fram et utviklingsløp med nye idéer og løsninger, forteller Buvik. Dette handler også om hvordan mennesker opptrer i en kritisk situasjon for å kunne redde seg selv.

Vi må forebygge katastrofer ved å utstyre tunnelene med sikkerhetsutstyr.

Katastrofer kan skje

Norge ligger på topp internasjonalt i trafikksikkerhet. Katastrofale brannulykker har ikke krevd liv i norske tunneler. Men ingen kan utelukke at det skjer. Vi har noen av Europas lengste tunneler. Og det var nettopp i lange tunneler med ett løp det var katastrofebranner i Mellom-Europa rundt årtusenskiftet. Det førte i sin tur EU-regler som skjerper kravene til sikkerhet i tunneler. Disse kravene gjelder også for Norge.

– Vi må forebygge katastrofer ved å utstyre tunnelene med sikkerhetsutstyr. Men dette handler også om hvordan mennesker opptrer i en kritisk situasjon for å kunne redde seg selv, sier Buvik.

 

Du må evakuere selv, raskt!

Ved brann eller røyk må du evakuere på egenhånd. I lange ett-løps vegtunneler er dette særlig utfordrende. Det kan være helt avgjørende at trafikantene raskt blir klar over at situasjonen krever handling. De som er i situasjonen må gi slipp på det normale «skriptet».

– Fasen hvor du tolker hva som skjer rundt deg er preget av usikkerhet, misforståelser og ineffektivitet. Det er avgjørende at de som kommer i en situasjon raskt starter evakuering, sier Buvik.

Forskerne Njå og Jensen mener at mangel på tidlig situasjonsforståelse (situation awareness) er forklaring på at skadeomfanget eskalerer, enten det er jordskjelv i Italia, flommer i Øst-Europa eller tunnelbranner i Norge. Å forbedre trafikantenes forutsetninger for selvredning er det derfor liten uenighet om.

Invitasjon til dialogkonferanse på Doffin.

Les mer om Vegvesenets arbeid med brannsikkerhet i tunnel.

Fakta:

  • Norge har om lag 1.130 tunneler på riks- og fylkesveiene. 150-200 tunneler er under planlegging. Omtrent halvparten er på Vestlandet (Rogaland til Sogn og Fjordane)-
  • Norge ligger på topp internasjonalt i trafikksikkerhet målt i drepte og skadde per kjørte kilometer.
  • Flere alvorlige tunnelulykker i Norge og Europa har medført et nytt sikkerhetsregime både i EU-området og i Norge med økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap generelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*