Kan Vegvesenet hindre at fiskemiddagen krydres med mikroplast fra bildekk? Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen

Bildekk er den største kilden til mikroplast

Publisert:
7. mars 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenet vurderer nå hva de kan bidra med for å hindre at mikroplast havner i havet.

Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. Det meste er slitasje av bildekk.

-I tillegg kommer det også rundt 300 tonn mikroplast fra vegmaling med plaststoffer og bitumen fra asfalt og ulike transportmidler.

Det sier Kjersti Kronvall i Statens vegvesen. Hun jobber nå med hvordan en skal hindre at mikroplast fra vegsektoren slippes ut og hvordan en skal unngå at det spres i naturen.

Skal få internasjonale målemetoder

Det er usikkerhet rundt utslippstallene. I dag er det ikke gode nok standardiserte metoder for prøvetaking og analyser. Dette jobbes det med både nasjonalt og internasjonalt.

Mikroplast renner ut med vann fra vegen

-Det er ingen tvil om at mikroplast fra bildekk er et miljøproblem, men det er viktig å få bekreftet hvor stort dette problemet faktisk er så vi får gjort riktige tiltak.

-Noe av mikroplasten kommer med avrenning fra vegen og havner i ferskvann og havet. Mikroplast tiltrekker seg miljøgifter som til sjuende og sist kan havne på middagstallerken, sier Kronvall.

Kjersti Wike Kronvall i Statens vegvesen ved rensebasseng for vegvann ved E6 i Oslo. Foto: Henriette Erken Busterud

170 rensebasseng og renseløsninger

Statens vegvesen har rundt 170 rensebasseng for avrenningsvann fra veg som skal samle opp forurenset vatn. I tillegg er det mange dren for overvann, men det er usikkert om det kan stoppe de minste mikroplastpartiklene.

Hva skal gjøres?

-Før vi kan gjøre noe er vi nødt til å få mer kunnskap så vi ikke gjør noe feil. Vi jobber nå med å få bedre oversikt over kilder og utrede hvordan vi kan hindre at mikroplast sprer seg, sier Kronvall.

Hun legger til at det beste er å kjøre mindre bil, men vi også redusere kildene og hindre spredning.

Dette kan gi mindre utslipp:

 • Mer slitesterke bildekk, asfalt og vegmerking
 • Mindre bruk av piggdekk
 • Erstatte syntetiske komponenter i bildekk med mer miljøvennlige stoffer
 • Riktig håndtering av snø
 • Mer økokjøring/sjølkjørende biler (jevnere fart og mindre start/stopp)

Dette kan fange opp mikroplast:

 • Mer og bedre renhold av veg
 • Renseløsninger for overvann fra veg

Rapport om tiltak som reduserer mikroplastutslipp

Mer vegvask og bedre renseløsninger

Kronvall forteller at Miljødirektoratet i samarbeid med Vegvesenet skal undersøke om mer vegvasking kan hindre avrenning av mikroplast. Det skal også vurderes om renseløsninger for overvann fra veger er egnet for å tilbakeholde mikroplast. Dette arbeidet er i gang.

Les mer om kilder til mikroplast i havet (Norge)

Vegvesenet deltar både i europeiske og nordiske forskningsprogram om mikroplast.

Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

Kommentarer (3)

 1. Sturla Ness sier:

  Flere og flere veier i Norge blir satt til vinterdriftsklasse A – DkA og B – DkB som igjen fører til mye mer dekkslitasje. Veiene som har disse vinterdriftsklassene har stor trafikk og står for det største utslipp av mikroplast.
  Vinterdekk er mykere og slites mere enn sommerdekk når det kjøres på bar vegbane slik at hadde flere veier fått lavere vinterdriftsklasse, ville vi ha hatt mer trafikk på snø og is og utslipp av mikroplast ville blitt redusert.

 2. Flemming Thyssen Pedersen sier:

  Hvordan kan man vite at det er plast i dekk?
  Det fremgår jo av artiklen at man har manglende kunnskap om dette både nasjonalt og internasjonalt.
  Som bekjennt består de fleste dekk av gummi og stål iblandet polymerer. Sistnevnte brukes til å styrke dekket med. Det kan vel dårligt betegnes som plast.

 3. Kjersti Kronvall sier:

  @Flemming Thyssen Pedersen Definisjonen av mikroplast fra bildekk diskuteres. Vi forholder oss blant annet til Vogelsang et. al (2018). Her er plast definert som menneskeskapte materialer bestående av polymerer fra fossile eller biologiske kilder. Et bredt spekter av plastmaterialer finnes med ulike funksjonelle egenskaper, avhengig av blandingen av polymerer og tilsetningsstoffer som brukes. Bildekk er satt sammen av ulike forbindelser, men en viktig bestanddel er ofte syntetiske gummityper som styrenbutadiengummi og polybutadiengummi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*