Kvitter seg med silkehanskene. Statsetatene mobiliserer mot kriminelle anslag mot offentlig forvaltning. (Foto: Colourbox)

Vegvesenets krimenhet stanser forsøk på svindel

Publisert:
8. mars 2018
Av
Giselle Jensen

Statens vegvesen styrker samarbeidet med andre etater og mobiliserer mot kriminelle anslag mot staten.

− Regjeringen er opptatt av mer tverrfaglig samarbeid for å komme den økonomiske kriminaliteten til livs. Det er mye å hente på åpnere linjer mellom etatene, sier Jon Molnes som leder Krimseksjonen i Statens vegvesen.

Mange etater har hatt en naiv innstilling til kriminalitet

Tidligere politimann leder Vegvesenets krimseksjon

Molnes har bakgrunn fra Politiet, og bruker nå sin faglige kompetanse på å gjøre det vanskelig å utnytte Vegvesenets ressurser.

Han forteller at bransjer som maling, vask, transport og bygg- og anlegg er skremmende eksempler på fagområder der kriminelle har fått fotfeste.

– Legalt ytre, fiktiv fakturering, svart arbeid, stråselskaper, id-svindel eller payback ordninger – modusene er mange, og det rammer også oss, sier han.

Tverrfaglig studie

Molnes har nylig gjennomført studiet «Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet» på Politihøgskolen. På studiet deltok dessuten Skatteetaten, NAV kontroll, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, Mattilsynet, Politiet og Kemneren i Oslo. Hensikten er å gi de ulike etatene kunnskap om hverandres regelverk og tilgjengelige sanksjonsmuligheter. Nå legger de til rette for å dele informasjon for å komme de kriminelle i forkjøpet.

Statsetatene må representere en trussel overfor kriminelle

Naiv innstilling

– Mange etater har hatt en naiv innstilling til kriminalitet. Vi har møtt kriminelle og deres virksomhet med råd, veiledning og pålegg. Noen har manglet sanksjonsmuligheter, andre har hatt verktøyet på plass men i liten grad brukt det. Det har de kriminelle utnyttet til fulle, slår Molnes fast.

Legger vekk silkehanskene

Krimseksjonen i Statens vegvesen har et utstrakt samarbeid med andre etater.

– Samtidig erfarer vi for ofte at informasjon ikke kan deles fra andre etater som følge av regelverket. På det viset tilbyr vi kriminelle et handlingsrom. Det er på tide å legge vekk silkehanskene sammen med inngrodde tankesett. Vi må tenke større og mer kreativt, sier han.

Han mener at statsetatene må representere en trussel overfor kriminelle. Det krever en annen tilnærming til kompetanse, arbeidsform og –metoder. Flere etater har sett det samme og har nå etablert mer spissede miljøer i tillegg til ordinær tilsyns- og kontrollvirksomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*