Foto: Kjell Wold.

Nye biler er sikrere enn gamle

Publisert:
2. mars 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Rundt 100.000 personbilulykker fra 2000 – 2016 er sammenholdt med bilparken fra 1980 til 2016.

-Vi vet jo at nyere biler er sikrere enn eldre, men det er første gang vi får svart på hvitt hvor mye bilens alder har å si for risikoen. Nå vet vi at uavhengig av førerens kjønn, alder og adferd, så er risikoen minst i nye biler.

Det sier Arild Ragnøy og Arild Engebretsen i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Det er TØI som har gjort analysen for å sjekke om sammenhengen mellom risiko og bilens vekt og alder stemmer.

Ett år nyere bil har litt å si

-Vi ser blant annet at det er 70 prosent  mindre risiko for å bli drept eller hardt skadd i nye biler kontra gamle. Det viser en sammenligning med ulykker i 2014-16 sammenlignet med ulykker mellom 1980 og 1990.

Analysen viser også at hvis alle hadde kjørt nye biler i dag, ville vi fått 30 prosent færre drepte og hardt skadde. Hadde alle hatt ett år nyere bil, ville det blitt fire prosent færre drepte og hardt skadde, sier Ragnøy.

Figuren viser at en ny bil har færre ulykker enn en eldre bil, både i antall og i alvorlighetsgrad. Den viser at for alle ulykker minsker antall drepte og hardt skadde per ulykke med gjennomsnittlig 5 prosent per år.

Rapporten presenteres på Statens vegvesens BEST-konferanse 11. april.

Ler mer om Vegvesenets FoU-program BEST (Bedre trafikksikkerhet i trafikken)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*