Representanter for Statens vegvesen og Skanska møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med anbudsåpningen i dag. (Foto: Kjell Solem).

Vegvesenet reduserer prisen med 1,5 milliarder kroner på OPS-prosjekt

Publisert:
15. mars 2018
Av
Kjell Solem

Etter et halvt år med forhandlinger, var det Skanska som trakk det lengste strået.

OPS-prosjektet (offentlig-privat samarbeid) rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum skal realiseres med rask fremdrift. I løpet av to og et halvt år skal 26 km stå ferdig. Byggingen starter i juni og veien skal åpnes i november 2020. En omfattende prosess der entreprenøren har påvirket løsninger og risikoprofil, har gitt en besparelse på 1,5 milliarder kroner (tilsvarer 20 prosent).

Formelt var det anbudsåpning torsdag formiddag. Men ingen helt vanlig anbudsåpning ettersom det skjedde på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens kontor, med vegdirektør, Skanska-sjef og pressekorps tilstede.

Første OPS-prosjekt på over ti år

Dette er det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Og det er også den største anleggskontrakten som er inngått i Norge. I den tilbudte summen på 5,5 milliarder kroner ligger bygging, finansieringskostnader, samt drift og vedlikehold i 20 år. Prisen er 1,5 milliarder kroner lavere enn forventningen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen roser vårt eget lag av erfarne prosjektfolk og entreprenørmotparten.

Erfarne prosjektfolk og profesjonelle motparter

– Vi har sammen med tilbyderne knadd prosjektet i møter over et halvt år. Vi har hatt et meget godt lag av erfarne prosjektfolk. Vi har møtt svært profesjonelle motparter. Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet, sier Gustavsen.
Samferdselsminister Solvik-Olsen var også svært fornøyd med at nytenking har gitt så gode resultater. Vi tok inn OPS som et nytt verktøy i stortingsmelding nr. 25, «På rett vei». Alt tyder på at vi får et godt prosjekt med rask gjennomføring og en god pris for samfunnet, sa han.

Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet.

Vegdirektøren roser også prosessen som har ført til 20 prosent reduksjon i kostnadene:

– Måten vi har innrettet OPS-prosjektet økonomisk og juridisk, har bidratt til gode og langsiktige løsninger. Fordelen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier han.

Regionvegsjef Per Morten Lund med Arne Meland (t.v.) og Taale Stensby (t.h), henholdsvis assisterende prosjektleder og prosjektleder for OPS-prosjektet. (Foto: Statens vegvesen).

Berømmer entreprenørene

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen, berømmer alle de tre grupperingene som har deltatt i finalerunden. Alle har levert gode tekniske løsninger. Skanska har sammen med Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) vært i finalen.

– Skanska vinner kontrakten på en kombinasjon av kvalitet og laveste pris. Stamveg er en god nummer to, mens Strabag/Acciona til slutt endte opp med et forbehold i strid med konkurransens regler som førte til avvisning av tilbudet, sier Stensbye.

Ingen reduksjoner på standard

– Til tross for en gunstig pris fra leverandøren, reduseres det ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss, lys eller vegbredder. Vi får et prosjekt som kan måle seg med hvilken som helst veiutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, påpeker Stensbye.

 

Fakta

  • Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts vei og 9 km 2-felst vei med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon
  • Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni, og veien skal åpnes i november 2020
  • Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år
  • Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år

Les mer om prosjektet på Vegvesenets nettside.

Les også: «Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken og Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*