Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. (Foto: Knut Opeide).

Piggfriandelen høyere enn noensinne

Publisert:
12. mars 2018
Av
Bente Tovik

I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent.

Piggfriandelen i Stavanger økte med 11 prosent sammenlignet med i fjor.

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

Piggdekkgebyr gir raskt god effekt

Det er spesielt Stavanger som skiller seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen. Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel.

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. Byen er trolig på vei tilbake til 80 prosent piggfriandel, slik byen hadde i 2010 før de avviklet gebyrordningen.

Flere kommuner pigger av

Kommunene rundt Oslo har også meget høy piggfriandel. I Asker og Bærum er nivået 89 prosent, mens den i Drammen er på 84 prosent og i Fredrikstad og Sarpsborg 82 prosent. I flere byer har økningen i piggfriandelen vært betydelig.

 

Piggfriandelen 2017 – 2018

Kommuner 2017 2018 Endring
Oslo 88 % 91 % +3
Asker/Bærum 87 % 89 % +2
Bergen 87 % 86 % -1
Stavanger/Sandnes 75 % 86 % +11
Drammen 81 % 84 % +3
Fredrikstad/Sarpsborg 80 % 82 % +2
Skien/Porsgrunn 68 % 74 % +6
Trondheim 66 % 72 % +6
Kristiansand 63 % 65 % +2
Hamar 56 % 63 % +7
Lillehammer 48 % 54 % +6
Ålesund 50 % 57 % +7
Tromsø 15 % 15 % 0

 

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i større byer med nullføre eller skiftende føre, bør ligge mellom 80 og 85 prosent. Kommuner som ligger i klimasoner der vinteren er mer stabil eller har utfordringer med vinterføret, bør fastsette målet lokalt.

Vegvesenet ser også fordelen med at noen faktisk bruker piggdekk. En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv.

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

– Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

 

Les mer om luftkvalitet på Vegvesenets nettsider.

Les også om luftkvalitet på nettsiden til Norsk institutt for luftforskning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*