Hvordan sammenstille nytte/kostnadstall med konsekvenser som ikke kan tallfestes når en planlegger vegprosjekt? Illustrasjon: Statens vegvesen

Skal vise konsekvenser av vegprosjekt mer tydelig

Publisert:
1. mars 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Å vise tydelige konsekvenser av vegprosjekt er viktig når politikere skal beslutte hva som skal bygges. Vegvesenet kan nå få fram og avveie positive og negative effekter enda bedre.

Ved å veie ulike konsekvenser av et vegprosjekt opp mot hverandre, får Vegvesenet tydelig fram hva som er beste alternativ og hvorfor.

Dette er viktig å ha svart på hvitt når politikerne skal prioritere nasjonale vegprosjekt og når det skal avgjøres hvilket alternativ som bør bygges lokalt.

Får fram det positive og negative

– Vi regner for eksempel på den positive nytten av at folk sparer tid, og at det blir færre ulykker. Men vi vurderer også konsekvenser som tap av naturmangfold og endringer i støy og utslipp. Nå har vi videreutviklet metodikken for å regne både på prissatte konsekvenser og effekter som det ikke går an å sette en pris på. Eksempler på dette er landskapsbilde, naturmangfold, frilufts- og byliv.

Det forklarer Stein Brembu i Statens vegvesen som er prosjektleder for den reviderte håndboka om konsekvensanalyser (håndbok V712).

Regner ut i fra oppdatert bilpark

Brembu forteller at beregningene heretter vil bli mer presise.

-Vi har blant annet en ny farts- og drivstoffmodell som tar hensyn til endringer i bilparken fram til 2050. Når vi fra nå av tar hensyn til mer miljøvennlige biler, så blir det mer sikre og relevante tall.

Videre vil det også komme tydelig fram der det er usikkerhet rundt konsekvenser.

Bedre metode for «epler og pærer»

-Akkurat som det er vanskelig å sammenligne epler og pærer, er det vanskelig å sammenstille nytte/kostnadstall med konsekvenser som ikke kan tallfestes i kroner og øre.
Vi har nå fått en tydeligere metode for å avveie prissatte konsekvenser opp mot de ikke-prissatte enn tidligere, sier Brembu.

Et eksempel på en slik sammenligning kan være følgende:

Hvis en veg skal forkortes med ei bru eller en tunnel over et sund, er det kanskje kun brualternativet som er lønnsomt når en ser på prissatte konsekvenser. Men ei bru kan også ødelegge landskapsbildet for flere tusen som bruker stedet som rekreasjonsområde.

Med ny metodikk kan planleggere bryte opp lønnsomheten mellom de to alternativene. Dette kan vurderes opp mot de negative konsekvensene for de tusen som blir negativt berørt av tiltaket.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*