Illustrasjon: Statens vegvesen

Bedre drift og vedlikehold for fotgjengere og syklister

Publisert:
4. april 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenet forsker på hva slags drift og vedlikehold som er mest optimalt for gående og syklende

Drift og vedlikehold betyr mye for når, hvor ofte og hvor langt vi sykler og går. Dette er noe det trengs mer kunnskap om.

I FoU-programmet BEVEGELSE skal Vegvesenet forske på driftsmetoder, -kontrakter og samarbeid mellom vegeiere.

Hvis entreprenører og de som styrer drift og vedlikehold kjenner trafikantenes utfordringer bedre, blir også kvaliteten bedre. Programmet omfatter derfor også trafikantenes behov og forutsetninger.

 -Til nytte for både trafikanter og vegholdere

Programleder Stein Brembu i Statens vegvesen sier forskningen har som mål å komme både trafikanter og vegholdere til nytte:

De som sykler og går vil spare reisetid og få en tryggere reise. Bedre utstyr og metoder gir bedre kvalitet på driften, og det blir lettere å følge opp entreprenørene. Og ikke minst er det et mål å få flere til å sykle og gå, noe som er bra både for folkehelsa og miljøet.

PhD på vinterføre

Føreforholdene er viktige for myke trafikanter og er ofte avgjørende for om en velger å gå eller sykle. For å kunne si noe om forholdene på gang- og sykkelveg, trenger vi bedre parametere som er målbare og som beskriver forholdene i trafikantenes perspektiv.

Mathis Dahl Fenre, en PhD-student på NTNU forskningssenter for vinterdrift, skal forske på hvilke parametere som er viktige for de som bruker gang- og sykkelveger med tanke på fremkommelighet og trygghet. Parameterene gjør det mulig å måle og kontrollere føreforhold bedre i framtida.

Fra arbeidslista til FoU-programmet:

 • Hvordan beregne samfunnsnytte av bedre drift? (spart tid, bedre helse og færre ulykker)
 • Uttesting av driftsmetoder og –utstyr
 • Hvordan måle tilstand på gang- og sykkelveger
 • Friksjonsforsøk med gående og syklende
 • Undersøke hvordan vær, føre og årstider påvirker bruk av sykkel
 • Evaluere ulike typer driftskontrakter
 • Evaluere hvordan Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene samarbeider
 • Utvikle kartløsning med sanntidsinfo om føreforhold

Kommentarer (2)

 1. Richard Liodden Sanders sier:

  Veldig gledelig at Statens vegvesen sponser denne typen forskning! Ønsker en ting lagt til listen: betydning som utforming av sykkelveger og fortau har. F.eks.: Hva betyr innsig av smeltevann for fallulykker hos gående – kan en annen utforming unngå innsig? Hva betyr plassering av skilt for drift? Hva betyr grunnarbeid for levealderen til strekninger med barvegstandard?

 2. Tor Lunde sier:

  For å få et bedre tallgrunnlag for forskning på effekten av tiltak for gående og syklende, er det viktig å få tilgang til og systematisert data om sykehusrapporterte ulykker. Dette vil også hjelpe trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*