Bettina Sandvin, Statens vegvesen, møtte Julie Brodtkorb, Maskinentreprenørenes forbund, til debatt i Dagsnytt 18 i forrige uke. (Foto: Skjermdump fra NRK2, Dagsnytt 18).

Statens penger er ikke honningkrukke for useriøse aktører

Publisert:
10. april 2018
Av
Bettina Sandvin

Statens vegvesen kan ikke være en «honningkrukke» for bedrifter som forsøker å få bedre oppgjør enn det er grunnlag for.

NRK har hatt en serie reportasjer der gjennomgangstonen er at det er mange rettslige konflikter mellom Statens vegvesen og entreprenører som utfører arbeid for oss. Indirekte får Vegvesenet skylda for at entreprenører går konkurs fordi vi er påholdne med å betale ekstraregninger.

Uttalelsene vitner om et lettbent forhold til spillereglene i kontraktsforhold.

Direktøren i Maskinentreprenørens Forbund (MEF), Julie Brodtkorb, får komme til orde med en påstand om at det er eksempler på at Vegvesenet ikke betaler for jobben som er gjort rundt i alle fylker. Skal vi i tillegg tro en regiondirektør i NHO, så er tilstanden så ille at man lurer på om private bedrifter kan påta seg oppdrag for staten.

Statens vegvesen er Norges største byggherre, oljeindustrien unntatt. Vi kan ikke la slike utspill passere. Uttalelsene vitner om et lettbent forhold til spillereglene i kontraktsforhold.

La det ikke herske noe tvil om at entreprenørene løpende blir kompensert for merarbeid i de kontraktene der Vegvesenet bærer det såkalte mengdeansvaret. Hvis det for eksempel er mer berg som må sprenges og fraktes enn prosjekteringen viste, så får entreprenøren oppgjør utover avtalt kontraktssum. Vi har alltid en reserve i prosjektene for å håndtere slike utforutsette forhold.

Vår oppgave er å sikre rett utført arbeid for rett betaling

I denne diskusjonen må man ta partenes ulike utgangspunkt i betraktning. Statens vegvesen forvalter midler til beste for samfunnet, og skal se til at rett arbeid er utført for rett betaling. For enkelte bedrifter kan det være fristende å smøre tjukt på. Det ser vi tydelig i de sakene hvor det er kommet til rettslige tvister. Vi ender grovt sagt med å betale en tredel av entreprenørens første krav.

 Vi ivaretar statens penger, dine og mine skattekroner.

La oss dvele litt med vår samfunnsrolle.

Vi arbeider for et sosialt ansvarlig arbeidsliv

For det første tar Vegvesenet et ansvar for entreprenørmarkedet. Vi har både små og store kontrakter, dermed har mange små og mellomstore lokale entreprenører vokst på våre oppdrag – i kompetanse og størrelse. Vi arbeider for et sosialt ansvarlig arbeidsliv. Vegvesenet betaler for eksempel for at bedriftene skal holde lærlinger. Vi arbeider aktivt mot arbeidslivkriminalitet og bidrar så godt vi kan til at alle våre kontraktspartnere følger lover og forskrifter.

For det andre ivaretar vi statens penger, dine og mine skattekroner. Vil du betale mer bompenger fordi vi ikke har hatt god nok kostnadskontroll?

Vi blir enige i 98 prosent av sakene

I vår bransje er det vanlig med uenighet om oppgjør. Mye tas underveis, en del havner i den store diskusjonen om sluttoppgjøret. Vi blir enige i 98 prosent av sakene. I de resterende tar entreprenøren ut stevning for å få en rettslig ramme rundt den videre prosessen.

Er det et mål aldri å ha en rettslig tvist?

Det kan være behagelig å betale seg ut av konflikter. Men det ville være et tegn på at vi er for slepphendte. Våre folk ville komme i en tvilsom gråsone mot korrupsjonslignende forhold dersom vi alltid sa ja.  Da er det bedre at saken havner for domstolene for en uhildet vurdering.

«Karakterboka» bidrar til et seriøst arbeidsliv

Det er beklagelig at Brodtkorbs uttalelser kan leses som en oppfordring til mindre seriøsitet. Hun uttaler seg nå også kritisk til ordningen vi har innført med evaluering av entreprenører, den såkalte «karakterboka». Etter vår mening er karakterboka et eksempel på at vi følger opp regjeringens arbeid for et seriøst arbeidsliv. Den grunnleggende tanken er at godt og seriøst utført arbeid skal bety noe ved neste kontraktstildeling. På den annen side skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet. Heldigvis har ledere i entreprenørbedrifter uttalt at de synes dette er et godt tiltak så lenge «karakteren» er godt begrunnet, skriftlige og etterprøvbare. Og det skal de være.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin er leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

6. april møtte avdelingsdirektør Bettina Sandvin direktør Julie Brodtkorb i Dagsnytt 18. Debatten kan du se i opptak på NRK 2. 

Les også saken: Blir som oftest enige med entreprenørene om økonomisk oppgjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*