Både sjåføren og Statens vegvesen tjener på at legen kan sende inn en digital helseattest. (Ill: Statens vegvesen)

Utvikler digital helseattest

Publisert:
9. april 2018
Av
Giselle Jensen

Difi legger 15 millioner kroner i potten for å støtte arbeidet med å utvikle digital førerkortfornying.

Difis ordning for medfinansiering har bevilget penger for å tette et viktig hull på veien mot mer digitale trafikkstasjoner.

200.000 søknader i året

– Hvert år behandler trafikkstasjonene 200.000 søknader om fornying av førerretten for eldre over 75 år og tungbilførere. Da må søkeren ha helseattest som i dag er et papirdokument, og dette må de levere på trafikkstasjonen. Det er en bremsekloss i Vegvesenets ambisjoner om å digitalisere flest mulig tjenester på trafikkstasjonene, sier Jan Edv. Isachsen i Vegdirektoratet.

Det offentlige må ta regningen for utvikling av programvare for digital helseattest

Årsaken er at legene mangler programvare for å levere helseattesten elektronisk. Siden de private legene ikke selv ser noen gevinst i å investere i programutviklingen, beholder de det gamle, papirbaserte systemet.

– Det betyr at dersom vi vil bli kvitt proppen i systemet må det offentlige ta regningen med å utvikle den nye tjenesten, sier Isachsen.

15 millioner friske kroner fra DIFI

– Løsningen ble å søke om midler fra Difis ordning for medfinansiering, sier Isachsen.

Hensikten med tilskuddsordningen er å øke tempoet i digitalisering av offentlig sektor. Ordningen retter seg mot små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Statlige etater kan søke om å få støtte til inntil 50 prosent av kostnadene, resten må de bidra med selv.

– Det er en forutsetning av prosjektene som får tildelt penger er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Isachsen.

Selvbetjent førerkortfornying

Rent formelt er det Direktoratet for e-helse som har fått tildelingen. Fire direktorat står sammen bak søknaden, nemlig Direktoratet for e-helse,Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Sammen har de tatt beslutningen om å prioritere å bruke midlene til å utvikle programvare som kan gi mulighet for en digital helseattest og andre digitale løsninger på førerkortområdet.

– Er helsen i orden, skal legene om et par år kunne sende digitalmelding rett til Autosys trafikant etter legebesøket. Samtidig lager vi en selvbetjeningsløsning for bestilling og betaling av førerkortet slik at oppmøte på trafikkstasjonen i de fleste tilfeller blir unødvendig, sier Isachsen.

Enormt potensiale for innsparing

Totalt leverte 20 etater inn søknader på 23 prosjekt. Til sammen søkte de om 178 millioner kr. Vegvesenets prosjekt er blant de 14 som ble trukket ut. Potten til fordeling var på til sammen 120,4 millioner kroner. Det samlede potensialet for innsparing i offentlig sektor beregnes til 557 millioner kroner over 10 år.

Kommentarer (3)

 1. Rolf sier:

  Høres greit ut for oss som bor langt unna trafikkstasjonene

 2. Arne Ulstad sier:

  Halleluja
  Og vel anvendte penger

 3. Jan Arvid Førland sier:

  Dette mener jeg at høres fornuftig ut. Kjør på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*