Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Vil gi miljøbonus til entreprenører

Publisert:
13. april 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Nå vil Vegvesenet prøve ut bonusordninger for å få lavere CO2-utslipp fra betong, armeringsstål og asfalt.

Nær 2/3 av klimagassutslippene fra Statens vegvesens anlegg kommer fra produksjon av materialene som brukes.

I første omgang vil vi motivere entreprenørene med bonusordninger i kontrakter i stedet for pålegg. Bonusordningen åpner for at entreprenøren kan være kreativ og finne de løsningene som er best både for økonomi og klima

Det sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

-Vi må legge til rette for at det kan være lønnsomt å gjøre miljøvennlige valg. Vi er litt usikre på hvordan bonusordningen bør være for at den skal fungere best mulig, noe vi nå vil finne ut av.

Krav om å levere miljødeklarasjon

Entreprenørene skal levere miljødeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration) for betong, armeringsstål og asfalt. Dette skal vise utslipp fra produksjon og helt fram til bruk på anlegget For andre produkter skal det leveres dersom det finnes.

Entreprenører skal legge ved EPD ved tilbudet for anleggskontrakter. For vedlikeholdskontrakter skal EPD legges fram i forbindelse med samhandlingen.

Halvparten av asfaltutslipp fra produksjon og transport

Vegvesenet asfalterer for rundt tre milliarder kroner i året. Det vil si rundt tre millioner tonn asfalt, noe som medfører utslipp på 150.000 tonn CO2. Dette tilsvarer omtrent det samme utslippet som årlig eksos fra rundt 100.000 personbiler (bensin/diesel).

-Asfalt består av 95 prosent stein og 5 prosent bindemiddel. Produksjon og transport av råvarer står for halvparten av utslippene. Produksjon av asfaltmassen (spesielt tørking og oppvarming av tilslaget) står for en tredjedel.

Det opplyser asfaltekspert Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen.

Kan spare på tørking, transport og oppvarming

Det er mest CO2 å spare på tørking og oppvarming av asfalt. Det viktigste er å ha tak over steinmaterialet så det er tørt før oppvarming og varme opp asfaltanlegget med miljøvennlig brensel, forteller Snilsberg.

Snilsberg sier at entreprenørene også må vise transportavstand fra der asfalten er produsert til der den skal brukes. En måte å få ned utslipp på er å bruke lokal stein i asfalten der den har god nok kvalitet

Levetid viktig for miljøregnskap

Levetida på et asfaltdekke på høytrafikkert veg er 5-10 år avhengig av trafikkmengde, piggdekkandel og andel tunge kjøretøy med mere. Vegvesenets utfordring er å sikre at de får asfalt som både er miljøvennlig og har lang nok levetid.

-Vi kan ikke gå på akkord med levetiden. Ett år eller to mindre levetid har mye å si for miljøregnskapet og kostnadene til asfaltering, understreker Snilsberg

Nesten all asfalt gjenbrukes

Det er høyt gjenbruk på asfalt. Så å si all asfalt blir gjenbrukt i bærelag eller toppdekke.

Norsk asfaltbransje først med EPD

Asfaltbransjen i Norge var de første i verden til å utvikle EPD for asfalt.

-Det er veldig bra at bransjen sjøl har tatt tak i dette, sier Snilsberg som er spent på å ta i bruk den nye prøveordningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*