Busskontrollen i Geiranger er initiert av krimseksjonen i Vegdirektoratet og er en samarbeidsaksjon med utekontrollen og de andre kontrolletatene. (Foto: Leif Jarle Bergseth).

Kontrollerte turistbusser i Geiranger

Publisert:
31. mai 2018
Av
Ellinor Hansen

Tidligere denne måneden deltok både Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Tollvesenet og Politiet i en fellesaksjon ved kaia i Geiranger i Møre og Romsdal.

Et cruiseskip med 4300 passasjerer lå ved kaia, og i tillegg kom det 16 turistbusser til Geiranger med ferja. Fem av dem var utenlandske, og alle ble stoppet og kontrollert.

Denne busskontrollen ble gjort før turistsesongen kommer i gang for fullt i slutten av mai, og dette ga aktørene en fin anledning til å trene samarbeidet.

Aksjoner blir satt i gang etter resultat av etterretning- og analysearbeid og bearbeiding av tips.

– Neste store kontroll med alle etatene vil foregå i juni, og da forventer vi at det blir fullt trøkk med mange busser og turister, sier Kjell Johansen ved utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Region midt.

Busskontrollen ble gjort før turistsesongen kommer i gang for fullt i slutten av mai, så det var en fin anledning til å trene samarbeidet. (Foto: Leif Jarle Bergseth).

Ønsker tips om ulovlig virksomhet

Aksjonen er initiert av krimseksjonen i Vegdirektoratet og er en samarbeidsaksjon med utekontrollen og de andre kontrolletatene. Det er fortsatt en stor økning i turisttrafikken i Norge. Fra 2016 til 2017 var økningen 30 prosent, og turistnæringen forventer en økning på rundt 10 prosent i år. Stadig flere utenlandske turistbusser kjører i Norge, og utekontrollen avdekker en god del brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Vi har over tid jobbet med tematikken knyttet til utenlandske turbusser. Vi ser dessverre at regelverket brytes innenfor et bredt regelverksområde. På krimtips@vegvesen.no mottar vi verdifulle tips om useriøs og ulovlig virksomhet, sier Frode Kvalstad i krimenheten i Vegdirektoratet.

Geiranger og andre populære turiststeder er under stort press om sommeren

– Det er viktig at vi bruker ressurser på store aksjoner både av hensyn til trafikksikkerheten, men også for å få stoppet svart økonomi og sosial dumping som fører til en konkurransevridning, sier Kvalstad.

Aksjoner blir satt i gang etter resultat av etterretning- og analysearbeid og bearbeiding av tips. Krimseksjonen ønsker i større grad enn tidligere å rette søkelyset høyere oppe i næringskjeden, nemlig på transportbestiller.

Vi ser dessverre at regelverket brytes innenfor et bredt regelverksområde.

– I tillegg til å gå etter lovbrudd hos den enkelte sjåfør og transportfirma, ønsker vi nå også å fokusere på transportkjøpers plikt til å undersøke om transporten de kjøper er lovlig og eventuelt vurdere et strafferettslig medvirkeransvar, sier Kvalstad.

Elleve skriftlige mangler

Under kontrollen i Geiranger fikk de ulike etatene gjennomført kontroll av kjøre- og hviletid, førerrett og yrkessjåførkompetanse, løyver, kabotasje, lønns- og arbeidsvilkår, ruskontroll, ID-kontroll, arbeidstillatelser, registrering, merverdiavgift, innmelding oppdragsregister, skatt og trygdeytelser.

– Skatteetaten vil følge opp noen virksomheter og gjør tilsyn for å avklare diverse selskaps- og personbeskatningsspørsmål, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift til Norge. Vi har et videre samarbeid med Arbeidstilsynet opp mot noen konkrete transportselskaper som er ilagt stansingsvedtak i Norge, sier Kvalstad.

Resultater fra kontrollen:

Elleve skriftlige mangler ble resultatet. Det var i denne kontrollen kun 1 buss som kjørte i kabotasje. Ingen tilfeller av ulovlig kabotasje. Det var ikke noe å utsette på kjøre- og hviletiden.

  • Fire busser manglet avtale om bombrikke
  • To manglet vognkort
  • Det ble i tillegg gitt skriftlig rapport på mangelfull utfylling av turliste, altså passasjerlistene i turbussene
  • En buss hadde utgått brannslukkingsapparat
  • Behov for opprydding i frontruta i tre busser

Geiranger, Trollstigen, Stryn og Olden er områder med et veldig stort trafikkpress på sommeren, spesielt av turistbusser. Kjøreforholdene er krevende med smale, svingete og bratte stigninger, og dette betyr at kjøretøyet må være i god teknisk stand med gode bremser. Sjåførene må ha god trening i å kjøre på disse vegene.

– Vårt nærvær bidrar til å øke trafikksikkerheten. Vi vil derfor ha flere busskontroller i både Geiranger og Trollstigen utover sommeren, avslutter Kjell Johansen ved utekontrollseksjonen i Region midt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*