– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide).

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Publisert:
15. mai 2018
Av
Beate Viktoria Ørbeck

Utstedervirksomheten skal rendyrkes og skilles ut fra bompengeselskapene. Markedet åpner opp for norske og europeiske aktører.

Utstederforskriften, som blant annet legger føringer for hvordan den nye utstedervirksomheten skal fungere, er nå sendt ut på høring.

– Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen).

Får hovedansvaret for å håndtere AutoPASS-betaling

De nye utstederne vil få hovedansvaret for å håndtere kundeservice og betaling fra alle brukere med avtale og bombrikke på veg og ferje.

For å sikre kontinuitet, legges det opp til en overgangsperiode for bompengeselskapene til å skille ut, eller avvikle, egne utstedervirksomheter på 18 måneder fra forskriften trer i kraft.

Åpner opp for andre tjenester

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap. De nye utstederne vil få ansvar for å håndtere alle transaksjoner foretatt av en og samme kunde i AutoPASS anlegg i hele landet, forteller Jensen.

Han legger til at det vil bli mulig for de nye utstederne å tilby andre tjenester og produkter, som f.eks. elektronisk kjørebok og parkering.

Staten skal tilrettelegge, godkjenne og føre tilsyn

Statens vegvesen vil få ansvar for å tilrettelegge for utskillelse av utstedervirksomheten, godkjenne og føre tilsyn med de nye selskapene, være klageorgan for brukere og tvisteløsningsorgan for saker mellom bompengeselskaper og utstedere, i tillegg til andre oppgaver som Norge er forpliktet til å følge opp i forhold til internasjonalt regelverk på området.

Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder.

Hvis alt går etter planen, vil den nye forskriften om utstedervirksomhet tre i kraft 1. januar 2019. Markedet vil da åpnes for nye aktører. De kan være operable fra midten av neste år.

Høring knyttet til forskrift om utstedervirksomhet i Norge.

Les også: Bilistene betalte 10,2 milliarder i bompenger i 2017 og Nå blir det enklere å holde styr på bompasseringene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*