Bildet er fra en tidligere testing på E8. Den gangen gjaldt det seriekoblede vogntog som kan bli en realitet i framtiden. (Foto: Dagrunn Husum).

Seriekoblede vogntog testet på teststrekningen på E8 Borealis

Publisert:
9. mai 2018
Av
Dagrunn Husum

En test av trailer-platooning gav i går et glimt inn i den nære framtidens transport, og markerte samtidig at ITS-teststrekningen E8 mellom Skibotn i Troms og finskegrensa nå er klar for testing.

Platooning er den internasjonale betegnelsen for et ”tog på hjul”, eller en seriekobling av to eller flere vogntog ved hjelp av trådløs teknologi. I en slik seriekobling er vogntog nummer to, tre- og kanskje fire og fem koblet til det første vogntoget ved hjelp av avansert radar- og kamerateknologi.  Demonstrasjonen på E8 er den aller første på offentlig veg i Norge, og ble gjennomført av lastebilprodusenten Scania og transportselskapet Ahola, og vegen ble stengt for ordinær trafikk mens testingen foregikk, De frammøtte gjestene fikk se tre vogntog suse forbi i  70 km/t med to sekunders avstand.  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fikk æren av å være passasjer i et vogntogene. Han kunne rapportere om åtte prosents reduksjon av drifstoff i vogntoget han satt i og var godt fornøyd med det han så.

– Dette er nok framtiden, kanskje ikke som ”tog”, og ganske sikkert ikke overalt. Men det er helt sikkert at dette er en teknologi som fungerer og som vil ha stor nytte i transporten framover, sa han.

Forskningsstasjon på 40 kilometer

Åpningen av den E8 mellom Skibotn og grensa mellom Finland markerte ferdigstillingen av den 40 kilometer lange ”forskningsstasjonen” som Vegvesenet har bygget de to siste årene. Vegstrekningen er fullstappet med høyteknologiske utstyr for å samle inn store mengder data om trafikk, vær og føreforhold. Sammen med offentlige og private aktører utvikler Statens vegvesen også løsninger som foredler og formidler dataene.

Det er helt sikkert at dette er en teknologi som fungerer og som vil ha stor nytte i transporten framover.

Totalt er det plassert infrastruktur på 11 ulike steder.
– For oss er det viktig at vi får testet ulik teknologi og både dyre og billigere løsninger slik at vi ser hva som fungerer under ulike forhold. Områdene vi har valgt å plassere ut infrastruktur er valgt ut etter samtaler med lokale, redningsselskap, transportører og andre som bruker vegen. Slik har vi fått klargjort hva som er de virkelige problemområdene. Dette handler ikke først og fremst om teknologi, men om å skape trygge og framkommelige veger for vegbrukeren, understreket prosjektleder Gunn Sissel Dobakk i sin orientering til gjestene.

 

“If you can make it here, you`ll make it anywhere»

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi ved finskegrensa er en av fem norske vegstrekninger som er valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge. Det er også en del av et finsk-norsk samarbeid der målet er å utvikle E8 som «smartveg» helt fra Skibotn til Kolari. Det norske pilotprosjektet kalles «Borealis» mens finnenes prosjekt fra Kilpisjârvi til Kolari har fått navnet «Aurora».

Dagen i dag er en viktig milepæl der vi ser resultatene av bevisst satsing på å legge til rette for ITS-tiltak på viktige transportkorridorer.

Hvert fjerde kjøretøy på strekningen er tungtrafikk som frakter ferske fisk eller annet som skal fra kysten, gjennom Finland og ut i Europa og resten av verden. Høy samfunnsøkonomisk betydning kombinert med tøffe forhold vinterstid er bakgrunnen for valg av strekningen som ITS-strekning.

– Dette er nok framtiden, kanskje ikke som ”tog”, og ganske sikkert ikke overalt, sa Terje Moe Gustavsen under markeringen. (Foto: Dagrunn Husum).

– Da vi startet var tanken at dersom vi behersker de tøffe forholdene på E8, så vil andre vegstrekninger fortone seg som peanuts, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen i sin tale. innrømmet at «visjonær» og «trendy» kanskje ikke er de ordene ALLE forbinder med Statens vegvesen.

– Dagen i dag er en viktig milepæl der vi ser resultatene av bevisst satsing på å legge til rette for ITS-tiltak på viktige transportkorridorer. Og her har vi virkelig fått muligheten til å vise oss som både spennende, visjonær og trendy, slo han fast.

 

Klar – ferdig- test!

At teststrekningen på E8 er ferdig bygget innebærer at «forskningsstasjonen» er klar til å tas i bruk både av offentlige og private aktører. Vegvesenet har så langt blant annet inngått innovasjonssamarbeid med seks virksomheter som skal utvikle ny teknologi innen samvirkende ITS. Vegdirektøren benyttet også muligheten til å invitere norsk IT-bransje og næringsliv til å teste ulike løsninger på strekningen.

– Her har vi data og infrastruktur dere kan bruke for å lære om arkitske fohold og utvikle systemer som takler dem. Dere har herved tillatelse til å bruke strekningen som testsenter. Og jeg lover; det som virker her, virker overalt, sa han.

 

Les mer på www.vegvesen.no/Borealis 

Les også: Tenk deg at du møter et vogntog uten sjåfør – det kan snart være hverdagen på norske veier.

 

Kommentarer (3)

 1. Svein Harald Søndenaa sier:

  Hvordan løser man vikepliktsforhold i kryss. På våre hovedveger er planskilte kryss vanligvis ikke forkjørsregulert, men skiltet med fletteregel. Det betyr at slikt «tog»må tilpasse seg påkjørende trafikk, og ikke kan kjøre uhindret gjennom kryss.
  Platooning kan ikke benyttes gjennom rundkjøringer og andre kryss der toget har vikeplikt.

 2. Gunn Sissel Dobakk sier:

  Kort fortalt så er dette ennå tidlig i fasen for alle spørsmål som dukker opp og vil fortsette å dukke opp når man begynner testing og demonstrasjoner. Pr i dag så tror vi at vi har en god del svar, og så dukker det opp nye spørsmål, og nye spørsmål og så videre…. Slik vil det være fram til at man får gode løsninger som fungerer der de er tenkt benyttet. Derfor er også samarbeid med produsenter av store kjøretøy og teknologien deres viktige samarbeidspartnere fremover. I og med at vi er ulike faggrupper og ekspertisefelt så har man ulike innfallsvinkler til utfordringer og muligheter, som platooning. Samarbeid er viktig for å få de gode, sikre og trygge løsningene fremover.

  For å si det slik – med stor sannsynligvis så vil platooning være mer egnet noen steder enn andre, så det er ikke gitt pr i dag at vi i Norge vil tillate platooning gjennom kryss, her må ulike faggrupper inn, for eksempel de som jobber med trafikksikkerhet. Platooning gjennom kryss er ett av de mange spørsmål som må behandles. Sikkerhet og nullvisjonen er førende for arbeidet også for å tillate platooning en gang i fremtiden, om enn ikke så langt fram.

 3. Ole Jan Hauge sier:

  I dag er det stort sett 80 og 90 km fartsgrense mellom Skibotn og Kilpis. Er det vurdert hvilke konsekvenser det får for øvrige bilister at en kjede på tre vogntog som vil kjører i omlag 70 km/t? Forbikjøring vil ikke være mulig, og køer vil bli resultatet. I en riktig samfunnsøkonomisk kost/nytte analyse må gevinsten en oppnår i besparelser for vogntogene mhp drivstoff vurderes opp mot tapet øvrige trafikanter får mhp tidstap. Jeg tviler vel på om dette inngår i vurderingene. Denne strekningen er etter min mening ikke egnet til platooning. Dette vil åpenbart passe best på 4 og 6 felt veier hvor vogntogene kan benytte innerste fil slik at øvrig trafikk ikke hindres unødig. Bygges krabbefelt/3 felt vei kan det muligens fungere. Det er tross alt et paradoks at veien som nå er utbedret slik at det er trygt å kjøre i 80 og 90 i praksis vil bli en vei hvor en kommer til å bruke 15-30 min lengre tid enn før.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*