Elveg er gull verdt for ambulansearbeidere for å kunne kjøre helt fram til døra.

Vegvesendata får blålysene fortere fram

Publisert:
18. mai 2018
Av
Henriette Erken Busterud

I fjor var det 420 millioner oppslag i Vegvesenets Nasjonale vegdatabank (NVDB). Disse dataene gjør det lettere for nødetatene å kjøre helt fram til døra.

NVDB er et stort databasesystem som inneholder data om vegen, vegtrafikken og konsekvenser av vegtrafikken – som ulykker, støy og luftforurensning.

Martin Hammersland Røed kjører ambulanse i Vestfold som har rundt 20.000 blålysturer i året. Han sier kartet Elveg, som blant annet inneholder data fra NVDB, er et viktig verktøy som de daglig buker for å finne fram til riktig adresse. 

Gull verdt

– Det er mange akutte oppdrag. For oss kan det stå om liv eller død hvis vi kommer til en veg som er stengt med bom eller en veg viser seg å være en traktorveg som er umulig å kjøre.

Vi er helt avhengige av riktige kart, og det er gull verdt å ha Elveg på skjermen.

: Martin Hammersland Røed sier de alltid har kartboka som backup hvis noe skulle skje med nettet.

Kan ikke stole blindt på navigasjon

Som ambulansearbeider er det alfa omega å være lokalkjent og å bruke hodet. Bruk av Elveg og kartbok er en del av opplæringa på ambulansefagskolen og læretida i bedriften.

– Det hender det ikke blir oppgitt riktig veg, eller nettet faller ut. Derfor er kartboka alltid med. Det hender også at vi blir lurt. Vi har for eksempel kommet inn på en grusveg som viser seg å være en blindveg. Vi måtte da kjøre 20 minutter for å komme rundt vannet. Og noen ganger dukker det opp private bommer som ikke er markert og som vi ikke har nøkler til, sier Røed.

Markerer feil

Røed sier det er enkelt å melde kartfeil.

Kommer vi over ei permanent veisperring som ikke ligger i kartet eller en kjerrevei er det enkelt å melde det inn. På skjermen får vi opp ulike valg for hva som er feil. Dette blir som regel rettet i løpet av en måned når kartet oppdateres.

– Har blitt mye bedre

Helge Sandstå ved Sykehuset i Vestfold har bred erfaring fra ambulanse og AMK. Han har fulgt utviklingen av El-veg fra starten.

I begynnelsen var ikke kartet lagd for å finne fram for ambulansesjåfører, men for Vegvesenets behov. Nå er Elveg-dataene mye bedre og det er lett å melde feil.

Vi må ha kontroll på data og kunne endre når vi ser feil, slik at dataene berikes. I Googlemaps vet vi ikke når og om data endres, så det kan ikke vi som nødetat stole på.

Ønsker utrykningstag i kart

Sandstå ønsker seg et kart der alle midlertidige stengte veger er markert med utrykningstag dersom det er mulig å passere.

– I praksis kan ambulansen ofte slippe forbi sjøl om en veg er stengt på grunn av vegvedlikehold eller lignende. Det kunne spart tid å ha oversikt over dette. Jeg skulle derfor ønske at kommuner, fylkeskommuner og entreprenører kunne markert dette direkte.

Mange meldinger å holde styr på

Sandstå sier de får en haug mailer og lapper i postkassa om midlertidig stengning av veg.

– Bare i Vestfold og Telemark er det 27 kommuner. Det er til dels svært krevende å holde styr på hvilke veier og gater som er stengt til hvilken tid. Vi kommer heller ikke inn i Vegtrafikksentralens system. Alt i ett kart ville spart oss for tid, sier Sandstå.

På ønskelista står også mulighet til å simulere kjøretid alt etter hvordan vegforholdene er:

– På en god, rett strekning kan vi kjøre i 140, men er det en svingete veg kan vi kanskje kjøre i 80 og kunne valgt en annen rute.

Sandstå avslutter med å gi et gammalt godt råd for å finne riktig adresse:

– Skru på alle lys i huset eller sette ut en stol eller bøtte ved vegen.

Roser Kartverket

Statens vegvesen, Kartverket og kommuner har et godt samarbeid rundt NVDB. Jan Kristian Jensen, som jobber med dette i Statens vegvesen, sier det er mye takket være grep fra Kartverket at Elveg har blitt bedre:

– For fem år siden hadde Kartverket ei ventetid på opptil to år når de skulle rette feil på det kommunale vegnettet. Så tok de grep, og nå retter de alt på under 30 dager. Det gjør det mer motiverende for ambulansearbeidere og andre å melde feil.

Enorme mengder info i NVDB

NVDB inneholder vegnettet og 300 ulike datatyper: Vegutstyr som rekkverk og skilt, hendelser som trafikkulykker og skred, restriksjoner som fartsgrenser eller bruksklasse, data for veivedlikehold og administrative data som vegnummer eller bruksklasse, og i det hele tatt vanvittig store mengder informasjon.

Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én kommentar

  1. Tore Abelvik sier:

    Fin artikkel dette. Viktig arbeid som gjøres her for at vi skal få best mulig data ut til brukerne.
    Kan tilføye at Kartverket har frist på 30 dager for å oppdatere NVDB med endringsdata fra kommunene. Rettinger på feilmeldinger som kommer inn gjøres i løpet av ei uke, slik at det da kommer med til neste leveranse på Elveg, som leveres en gang pr mnd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*