Rundt 120.000 har kjøpt elsykkel de siste fire årene. Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen

Vil flere elsyklister gi flere ulykker?

Publisert:
14. mai 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Elsykkelsalget og elsyklistene spinner av gårde: Vil det gi flere ulykker, og stemmer påstanden om at kvinner er mest utsatt?

For å få en pekepinn på dette, har Statens vegvesen bedt TØI se på forskning fra land der elsykler har vært vanlig i flere år.

Flere påstander

Det påstås at høyere fart på elsykler gir flere ulykker. Videre at mange elsyklister er uerfarne, at elsykler er vanskelige å manøvrere, og at det er flest damer som er involvert i ulykker.

De siste fire årene har rundt 120.000 kjøpt elsykkel i Norge.

– Vi ville først og fremst vite om elsykler har høyere risiko enn konvensjonelle sykler og hva dette eventuelt kan skyldes. Det sier Marianne Stølan Rostoft i Statens vegvesen som leder FoU-programmet BEST.

Hun sier det er vanskelig å vurdere risiko fordi det avhenger av tilgang til standardiserte ulykkesdata og gode eksponeringstall. Dette mangler i de fleste land for ulykker med myke trafikanter.

– Underrapportering av disse trafikantgruppene er stor. Spørreundersøkelser blant syklister blir gjerne den eneste måten å hente inn data på.

De siste fire årene har rundt 120.000 kjøpt elsykkel i Norge.

Med dette som utgangspunkt ble ulike studier gjennomgått. Noen utenlandske studier peker på at elsykler har høyere fart og høyere risiko, særlig for eldre og for kvinner. For elsykler generelt var ikke økning i antall ulykker større enn den skulle være gitt økningen i antall elsykler.

Marianne Stølan Rostoft i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

Vanlig sykkel versus elsykkel

Nederland kartla ulykker med elsykler versus klassiske sykler i 2014, og har nylig oppdatert denne undersøkelsen med ulykker fra 2016 (denne ble presentert i OECD/ITF tidligere i år) Pasienter behandlet ved akuttmottak på sykehus ble spurt om å svare på en spørreundersøkelse.

Resultatene fra den siste undersøkelsen viser ingen forskjell på sannsynligheten for at det skjer en ulykke eller alvorlighetsgraden på skaden.

– Men en høyere andel av ulykkene med elsykkel oppsto i forbindelse med håndtering av selve sykkelen, som av og påstigning og så videre, sier Rostoft.

Fart på ulike sykkeltyper

I litteraturgjennomgangen ble det bare sett på studier av elsykler som følger EU sine felles elsykkelkrav (pedelec). Slike elsykler kan ha høyere fart enn vanlige sykler, men gjennomgangen tyder altså på at det ikke er flere ulykker med pedelecs enn vanlig sykler.

Resultatene fra den siste undersøkelsen viser ingen forskjell på sannsynligheten for at det skjer en ulykke eller alvorlighetsgraden på skaden.

En undersøkelse fra TØI viser at kvinner sykler forholdsvis fortere på elsykkel enn vanlig sykkel sammenlignet med menn. Kvinner har faktisk forholdsvis høyere fart enn menn i oppoverbakke, noe som er litt overraskende.

Kilde: TØI

Hvilke type sykler var mest involvert i ulykker?

TØI har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse blant syklister om sykkelbruk.

I fjor fulgt de opp ved å spørre et mindre utvalg fra denne om ulykker.

Det var flest ulykker med hybridsykkel, deretter kom offroad og elsykkel.

Sammenlignet med hva slags sykkel som brukes av alle, kan det se ut som at offroad er involvert i flere ulykker med hybrid rett bak. Elsykkel er involvert i litt færre, og klassisk sykkel er minst involvert.

Flest kvinner

Det var flest kvinner over 34 og menn under 34 år som var involvert i ulykker med elsykkel: 2/3 var kvinner, 1/3 var menn. På annen type sykkel var forholdet motsatt.

– At det var særlig mange eldre kvinner som var utsatt for uhell med elsykkel kan skyldes høyere sykkelbruk. Videre er analysen basert på små tall sammenlignet med utenlandske undersøkelser, sier Rostoft.

Flest på vanlig sykkel oppgir fart som årsak

– I TØIs studie var det ingen ting som tydet på at høyere fart hadde noe å si for ulykkene med elsykkel. Det var flere på vanlig sykkel (23 prosent) enn elsykkel (10 prosent) som oppgir at fart var årsak til ulykken. Når det er sagt, så er det viktig å sykle etter forholdene, fart er ikke uvesentlig, understreker Rostoft.

Hva med framtida?

Det vil bli både flere elsyklister og flere uerfarne som parkerer bil eller buss til fordel for elsykkel. Undersøkelsen tyder på at de per i dag ikke er mer utsatt enn vanlige syklister.

– Vi er imidlertid avhengig av tilgang til ulykkesdata og reisevaneundersøkelser for å følge godt nok med på utviklingen av bruk av elsykkel. Vi vil fortsette med våre vanlige trafikksikkerhetsstiltak som også vil virke på elsyklister.

De nederlandske forskerne i OECD/ITF sitt forum foreslo at bedre opplæring i bruk av elsykkelen er en vei å gå. Videre at en ny og bedre design av elsykler kan gjøre dem sikrere og hindre fall ved av- og påstigning.

– Det kan jo bli spennende å følge med på, sier Rostoft.

Kommentarer (3)

  1. Egil Johansen sier:

    Supert at dere går inn og analyserer ulykker og skader ifm sykkelbruk. Mange uhell blir ikke rapportert da små skader etter hvert leger seg over tid. Da er det nødvendig med spørreundersøkelser. Ellers må en vel kunne bruke statistikk fra legevakt, akuttmottak og andre oversikter. Jeg har erfart at årets vinter har tatt hardt på asfalten og i Oslo kan det ta måneder før store hull som blir meldt inn på Bymiljøetaten blir reparert. Og Sporveien ser ikke ut til å bry seg om sprekker langs trikkeskinnene. Blir det flere skader i år?

  2. Olav Rønning sier:

    Kontroll og bøtelegging av syklister og sykler må se å bli et mye større del av det arbeidet dere og politiet gjør.

  3. Heidi Irene Bjørk sier:

    På sykkelstier har jeg fått opplyst at farten er 10 km. Det er farlig for gående og rullestol når disse el sykkelene kommer i stor fart. Er lei av å bli skjelt ut for en el rullestol går ikke fortere en 10 km. El sykkelen får holde seg på veien. De viser ikke hensyn i trafikken. En el rullestol er faktisk gående. Takk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*