- Det er jo en risiko for at vi får flere drepte og hardt skadde når det er flere som skal sykle, sier Guro Ranes. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Ambisjonen om at flere skal gå og sykle må ikke føre til flere drepte i trafikken

Publisert:
26. juni 2018
Av
Kjell Solem

Tallet på drepte og hardt skadde syklister i byområder har økt med 66 prosent i løpet av ti år, ifølge 2017-rapporten om trafikksikkerhetsutviklingen.

NRK Dagsrevyen fokuserte på denne utviklingen i en reportasje mandag.

Tallet på drepte og hardt skadde syklister i byområder har økt med 66 prosent i løpet av ti år, ifølge 2017-rapporten om Trafikksikkerhetsutviklingen 2017.

2004 – 2007: 146
2014 – 2017: 242

– Det er jo en risiko for at vi får flere drepte og hardt skadde når det er flere som skal sykle. Men ambisjonen er å sørge for at det ikke skjer. Da må vi i Statens vegvesen og andre veieiere – kommuner og fylkeskommuner – gjøre det vi kan for å snu denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet.

De absolutte tallene er ikke svært store. Men syklende og gående i byer er en gruppe der ulykkene øker.

For syklister, fotgjengere og MC-/mopedførere er utviklingen betydelig dårligere i de største byområdene enn i landet for øvrig, sier Ranes. Ulykkestallene baserer seg på en sammenligning av årene 2014-2017 med årene 2004-2007.

Målet er økt sykkel og gange på en trafikksikker måte

– Det må arbeids for at nullvekstmålet i biltrafikken i byområdene ikke skal gå på bekostning av sikkerheten for gående og syklende, påpeker hun.

I NTP er det en ambisjon at målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister. NTP viser blant annet behov for bedre samarbeid mellom helse- og veimyndigheter for å fremme økt sykling og gange på en trafikksikker måte.

– For syklister, fotgjengere og MC-/mopedførere er utviklingen betydelig dårligere i de største byområdene enn i landet for øvrig, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Voksne mest utsatt

Det er voksne syklister i alderen 35 til 54 år som oftest omkommer eller skades hardt. Sammenliknet med bilførere er risikoen 8 ganger høyere for fotgjengere, 13 ganger høyere for syklister og 16 ganger høyere for tung MC, heter det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021.

Bygger sykkelvei

På tiltakssiden viser resultatrapporten til målet om å bygge 165 km sykkelvei langs riksvegene i løpet av 2021. 55 km er i byområdene. På fylkesveinettet skal det i samme periode bygges 230 km vei for gående og syklende, hvorav om lag 100 km i byer og tettsteder.

Temaanalyse

I 2013 ble det skrevet en temaanalyse om ulykker i byer/tettsteder i region sør. Studien omfattet ulykker i ti byområder fra Kristiansand i sør til Hønefoss i nord.

Når det gjelder drepte og skadde syklister på veier med fartsgrense 50 og lavere, ser vi en stor andel ulykker i kryss, det vil si kollisjoner mellom syklister og bilister med kryssende kjøreretning, påpekte Statens vegvesen i temaanalysen.

Årsrapporten for 2017 «Drepte i vegtrafikken» finner du på Vegvesenets nettsider.

Les også:

Derfor er vikepliktsreglene for syklister gode i dag.

Vil flere elsyklister gi flere ulykker?

 

Én kommentar

  1. Simon Oldaker sier:

    Bildet her er egentlig ganske klart: a) Sykling er en mer risikabel aktivitet enn gang og bilkjøring. b) Tilrettelegging for sykkel får flere til å sykle. Dermed kan vi vente flere drept og skadet nå at vi for tiden tilrettelegger mer og mer for sykling. Det at mye av denne syklingen kommer til å være på spesielle felt hjelper ikke – statistisk sett er man ikke mindre utsatt for ulykke på norske sykkelsti og sykkelfelt, tvert imot.

    Det er noe spesielt at staten og kommunene er i gang med et prosjekt som kommer til å skade og drepe flere mennesker.

    Noe av dagens tilrettelegging for sykkel ivaretar fotgjengernes og syklistene sikkerhet på en bra måte, men for mye gjør ikke det. Mye av det gjør ikke noe annet enn å oppmuntre flere til å sette seg i utsatte situasjoner, mens noe av det verste forverrer sikkerheten på en direkte måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*