Ved Frognerstranda i Oslo er det svært høy sykkeltrafikk. Målingene viser også høy sykkeltrafikk ved Elgeseter bru i Trondheim (hvor bildet er tatt), Munkedamsveien i Oslo, Lundsbrua i Kristiansand og Gamle Nygårdsbru i Bergen. (Foto: Knut Opeide).

Hvor og når sykler vi? Flere målepunkter vil gi bedre informasjon

Publisert:
11. juni 2018
Av
Dagrunn Husum

Vi sykler som aldri før. I mai ble det totalt registrert hele 2,5 millioner sykkelpasseringer i Vegvesenets sykkelmålepunkter. Rekorden ble satt på Frognerstranda i Oslo med 947 sykkelpasseringer i løpet av en time i mai.

Nå vil Vegvesenet øke tallet på registreringspunkter for å samle og tilby sikrere informasjon om hvor og når det sykles mest.

Statens vegvesen har over 2000 registreringspunkter som samler data om bil- og sykkeltrafikk. Av disse registrerer 182 punkter sykkeltrafikk, og tallet på punkter øker stadig. Innen fellesferien vil Vegvesenet registrere sykkeltrafikk på rundt 200 steder. De fleste stedene er i eller nær byer og tettsteder, mens noen få registrerer sykkeltrafikken på typiske turistmål, eksempelvis i Lofoten.

Tallene viser om vi lykkes med sykkelsatsing

Trafikkdataene som Vegvesenet samler inn, brukes hyppig av blant annet media, fylkeskommuner, forskningsmiljøer, Statistisk sentralbyrå, Vegvesenets selv og av mange andre.

Det er et klart mål at sykkel, sammen med kollektiv og gåing skal stå for det som måtte komme av økt persontrafikk i byene.

– Registreringene gir muligheten for å lage indekser, noe som er viktig blant annet for byer der det satses på økt sykling. Det gir svar på om vi faktisk lykkes med å få folk til å sykle. Vi kan også si noe om når på døgnet de sykler, og vi får opplysninger om utvikling og kapasitet. Eksempelvis går det fram av statistikken at Frognerstranda i Oslo er i ferd med å få utfordrende høy sykkeltrafikk på enkelte punkter i døgnet. Vi kan også si noe om hvor på enkelte turistveger det er mest syklister, forteller Kristin Gryteselv i Statens vegvesen.

Flere målepunkter – bedre tilbud

Gryteselv leder Vegvesenets arbeid med handlingsplan for trafikkdata og er fornøyd med at Vegvesenet nå er i ferd med å få på plass flere registreringspunkter for sykkeltrafikken, og at etaten derfor på sikt kan tilby bedre tall og statistikk.

– Det er et klart mål at sykkel, sammen med kollektiv og gåing skal stå for det som måtte komme av økt persontrafikk i byene. Vi trenger gode sykkelregistreringer for å kunne følge utviklingen over tid – og for å få et bedre grunnlag for å se hvilke tiltak som virker best, sier hun.

– Registreringene gir muligheten for å lage indekser, noe som er viktig blant annet for byer der det satses på økt sykling. Det gir svar på om vi faktisk lykkes med å få folk til å sykle, sier Kristin Gryteselv som leder Vegvesenets arbeid med handlingsplan for trafikkdata. (Foto: Dagrunn Husum).

Måler sykkeltrafikken 24 timer i døgnet

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viser at sykling utgjør fem prosent av alle reiser her i landet, og at sykkelreisetallet er størst i de ti største byene. Målet er at sykkelandelen skal øke til åtte prosent på landsbasis (ref. Handlingsprogrammet for NTP 2018-2023).

At sykkelandelen er høyest i byene bekreftes av Vegvesenets kontinuerlige registreringer. I tillegg til Frognerstranda i Oslo, viser målingene at Elgeseter bru i Trondheim, Munkedamsveien i Oslo, Lundsbrua i Kristiansand og Gamle Nygårdsbru i Bergen er steder med svært høy sykkeltrafikk.  Deres toppregistreringer i mai var henholdsvis 598, 816, 655 og 567 sykkelpasseringer. Ikke helt overraskende viser statistikken at ekstra mange sitter på sykkelen i tiden mellom 16.00 – 17.00.

Grafen viser variasjonen i sykkeltrafikken på Frognerstranda i Oslo den 29. mai 2018 . (Illustrasjon: Statens vegvesen).

For å registrere sykkeltrafikk, bruker Vegvesenet primært registreringspunkt som måler kontinuerlig. Det brukes også manuelle løsninger med registrering ved hjelp av en app på telefonen i de tilfeller for å registrere sykkeltrafikk knyttet til spesielle hendelser eller situasjoner.

Snart kan alle hente ut data kontinuerlig

Vegvesenets trafikkdata, både for sykkel og andre kjøretøy er i dag tilgjengelig på vegvesen.no. Fremdeles er det slik at det må manuelle operasjoner til for å lage materiell som skal publiseres. Men i løpet av høsten vil Vegvesenet få på plass et web-basert verktøy og grensesnitt (API) som gjør det enda enklere å dele trafikkdataene. Da skal alle brukerne selv kunne gå inn og hente ut gode statistikker og grafer.

Les også:

Vegvesenet vil dele sine trafikkdata med alle

Raske og enkle tiltak som får flere til å sykle og gå

Derfor er vikepliktsreglene for syklister gode i dag

 

Kommentarer (2)

  1. Karl S Fredriksen sier:

    Reisevanedata viser jo at syklingen totalt er stabil eller synkende, omkring 4,5%. Mht folkehelse og nasjonaløkonomi er dette et nyttig tall, sørgelig lavt dog. Mht persontransport i by og transportpolitisk, er tellepunktene mye viktigere, og spesielt på tidene der veikapasiteten er sprengt. Byene har mengder av data forvstrategiske punkter med tellinger gjennom flere 10-år. La oss få kurvene fram, de kan avsløre mye om hvordan det står til rundt omkring.

  2. Sigmund Riis sier:

    Bra tall for Frognerstranda, men egentlig litt rart at det ikke er enda flere. For de som sitter i bilene på samme strekning, 85 % aleine, bruker i snitt nesten en time ekstra i køen mellom Asker og Skøyen. HVER DAG! Stort sett de samme menneskene antakelig. Samme hjem igjen. Det blir ca 400 timer i arbeidsåret. Et kvart arbeidsår. Flere steder på strekningen kan de se hvor mye fortere syklistene kommer fram. Med elsykkel gjør du mila på 25 minutt. Kan gå rett på jobb. Potensialet for mer sykling er utvilsomt stort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*