47 mennesker har mistet livet i trafikken i år. (Foto: Kjell Wold)

Rekordfå omkommer i trafikken

Publisert:
2. juli 2018
Av
Kjell Bjørn Vinje

Halvårstallet på 47, som er to flere enn i rekordåret 2017, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Selv med en økning i år er trenden klar – det er stadig sikrere å ferdes på norske veier.

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mye, sier Ranes.

Få MC ulykker

35 menn og 12 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år.

Møteulykker har tatt flest liv i første halvår med nesten halvparten av alle dødsulykker. Utforkjøringsulykker stod for mer enn 1 av 4 av ulykkene hittil i år.

Ikke overraskende er det personbiler som dominerer statistikken. 30 av totalt 47 trafikkdrepte omkom i en privatbil.

– Vi ser at det har vært en nedgang i MC-ulykker. Så langt i år har vi registrert fire omkomne på motorsykkel mot ni på samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegvesenet.

Utviklingen har vært positiv for alle aldersgrupper. Fortsatt har barn og unge under 25 år den beste utviklingen med ni av 47 trafikkdrepte.

Ingen Finnmark-dødsulykker

Dødsulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men så langt i 2018 er det ingen omkomne i Finnmark.

Flest ulykker har det vært i Møre og Romsdal og Nordland, begge med fem omkomne.

I Rogaland, Buskerud og Hordaland har fire omkommet i trafikken.

Rekordlave tall

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mye, sier Ranes.

Selv om dødstallene fortsetter å gå ned, er Ranes bekymret over at man ikke har fått den samme nedgangen i antall ulykker og i antall hardt skadde i trafikken.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet.

Sikrest i Europa

For tredje år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

Norge har færrest trafikkdrepte i 2017 – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer. I perioden 2010-17 har Norge redusert antall dødsulykker med 49 prosent, mens EU-snittet er på 20 prosent.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere.

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970.

Dødstall - 1. halvår 2018
Dødstall – 1. halvår 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*