Del veien, fra Bygdøy

Bilister og syklister har blitt bedre til å dele veien

Publisert:
19. juli 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Fem år med Del veien viser at bilister og syklister tar mer hensyn til hverandre.

I hvert fall ifølge 6000 syklister og bilister som har svart på hvordan de opplever samspillet.

Trenden med flere treningssyklister og målet om å doble sykkelandelen gjorde at Samferdselsdepartementet bestilte en ny kampanje i 2012. Den skulle forebygge alvorlige ulykker og dempe konfliktnivået i trafikken. Målet var at det ikke skulle bli flere dødsulykker på sykkel selv om sykkelbruken økte.

Hushovd har virkelig vært en god ambassadør for kampanjen, han har frontet den ved flere anledninger.

Mer ydmykhet og forståelse

Del veien med diverse filmsnutter, 340 reklameskilt og aktiviteter på FB har gitt resultater.

Prosjektleder Signe Gunn Myre

– Våre undersøkelser viser at både syklister og bilister oftere søker blikkontakt i kryss og er mer oppmerksomme på blindsoner enn før. Vi ser også at syklister og bilister deler veien på en bedre måte enn før Del veien-kampanjen startet for fem år siden: Flere bilister kjører forbi med god margin og syklister er flinkere til å slippe biler forbi.

Det forteller prosjektleder Signe Gunn Myre.

Flere tusen har svart på spørsmål om samspill

Hvert år som kampanjen har pågått, har tusen syklister og bilister svart på spørsmål rundt hvordan de deler veien.

– Det er selvfølgelig vanskelig å måle effekten av kampanjen siden vi ikke har noen kontrollgruppe. Men TØI har evaluert kampanjeskiltet og slått fast at det virker direkte på trafikantenes atferd. De sa at det gikk ti år mellom hver gang de med så stor sikkerhet kunne si at noe virket, sier Myre.

Et mediebyrå har også hvert år intervjuet et representativt utvalg av bilister, hverdagssyklister og treningssyklister for å kunne si noe om endringer i kunnskap, holdninger og atferd.

 • – Så selv om vi ikke kan være bastante på resultater av kampanjen, så blir disse målingene sikrere når de over tid peker i samme retning, sier Myre.

Dødsulykkene øker ikke

– Personskadeulykkene på sykkel har dessverre økt de siste årene, i takt med at flere sykler og kanskje også som følge av at rapporteringen er blitt bedre. Imidlertid ser vi at dødsulykkene heldigvis ikke har økt. De ligger på et snitt på ti i året de siste fem år. Tidligere var det om lag tolv i året som døde på sykkel. Dette er altfor små tall til å trekke noen konklusjoner, men vi håper at kampanjen har bidradd til at antall dødsulykkene ikke stiger. Vi vet at det aller viktigste for å unngå alvorlige ulykker på sykkel er å sørge for å bli sett, sier Myre.

Humor og Hushovd har vært en god kombinasjon

Før kampanjen startet så Vegvesenet på årsaker til dødsfall og hvorfor syklister og bilister er sinte på hverandre. Viktige stikkord her er blindsoner og manglende blikkkontakt. Bilister ville ha god flyt og følte seg hindret av syklister, som på sin side ble usikre hvis bilister sneiet for nær.

Thor Hushovd, en god ambassadør for Del-veien kampanjen.

– Vi ville lage en kampanje som både skulle sørge for at syklister ble sett, og samtidig skulle gjøre folk mer høflige i trafikken. Vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Gang- og sykkelveger må krysse avkjørsler, så samspill er viktig.

-Vi brukte Thor Hushovd og humor for å nå fram til bilister og ulike syklister. Kampanjen har blitt evaluert hvert år, og vi har justert innholdet ut fra dette. Hushovd har virkelig vært en god ambassadør for kampanjen, han har frontet den ved flere anledninger. Han er forresten ikke bare en stor syklist, han er også en lidenskapelig bilelsker og samler på Porscher, noe mange ikke er klar over, sier Myre.

Kommentarer (4)

 1. Knut T sier:

  Få hue ut av ræva og krev montering av kamera i lastebil/trailer som dekker det dere kaller dødsone. At de med deres velsignelse kan ta livet av gående og syklende uten konsekvenser er latterlig.

 2. Nils Jakob Aae sier:

  Jeg synes dere bør legge frem noe statistikk. For de som svarer på undersøkelsen vet ingen ting om ulykkesfrekvensen. Jeg er ganske sikker på at det er flere ulykker med sykkel de siste årene. Hvor mange hardt skadde og døde burde dere få frem. Har selv kjørt Mc og sykkel i mange år og sett mye. Et tips er at ambulansen har hatt sykkelprosjekt , så kanskje de har noe statistikk. Mulig politiet også får statistikk fra sine logger?

 3. Fredrik Lamo sier:

  Det skiltet som står ved Brekkekrysset på vei inn til Maridalen er blitt hel borte bak store trær, nesten umulig å se det. Så enten må det flyttes eller så må noen trær som er foran skiltet fjernes , sånn som det er nå har det misjon.

 4. Terje Andersen sier:

  Enig med Nils Jakob i at tallgrunnlaget bør presenteres litt bedre. Jeg sykler i Oslo-området, og har både opplevd en økning i antall syklister (mulig grunnet den fine sommeren vi har hatt), men også antallet hissige billister som tuter, roper og sneier. Det kan være pga. at syklister for mange bilførere representerer en mer miljøvennlig politikk med økte bomsatser, mindre og dyrere parkering. Løsningen er bedre infrastruktur; sykkelfelt i veibane eller dedikert sykkelsti (gang- og sykkelvei skaper bare mer frustrasjon hos syklister og bilister da disse ikke brukes av mange syklister).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*