Gammel asfalt er en ressurs. (Foto: Bente Tovik)

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Publisert:
2. juli 2018
Av
Bente Tovik

Statens vegvesen, sammen med entreprenører og andre byggherrer, gjenbruker i dag all asfalt som freses opp fra norske veier.

– Gammel asfalt er en ressurs som kan og bør brukes som råvare i ny asfalt. Det aller meste brukes inn i nye veiprosjekter. Det betyr at så mye som en million tonn gammel asfalt brukes på nytt hvert eneste år, forteller sjefingeniør Joralf Aurstad ved Vegavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Veldig forenklet kan man si at 1 million tonn asfalt tilsvarer strekningen fra Kristiansand til Trondheim – en strekning på ca 800 km.

Bruk av returasfalt sparer ressurser, energi og utslipp av klimagasser.

– Vi er svært opptatt av gjenbruk, understreker Joralf Aurstad. Asfalt som inneholder gjenbruksmasser skal tilfredsstille de samme kvalitetskriteriene og ha samme kvalitet og levetid som asfalt med «nye» råvarer.

Norge har tidligere vært kritisert for å ligge bak mange av våre naboland i graden av gjenbruk. Dette skyldes i stor grad at Norge har stor tilgang på naturressurser som fjell og grus. Men naturforekomster er ikke utømmelige, og nå satser vi på gjenbruk av all asfalt, sier Aurstad.

Legger 1000 tonn asfalt på en natt

I Follo jobbes det nattskift for å legge nytt asfaltdekke på fv. 36 Jørgenrud–Oslo grense (Siggerud).

– Bare i natt kjøres det ut 1000 tonn asfalt til arbeidslaget på fylkesveien, forteller byggeleder Trond Ørmen i Statens vegvesen.

– Dette er asfalt med 25 prosent gjenbruksmasser. Det betyr at i disse 1000 tonn asfalt er det blandet inn 250 tonn brukte asfaltmasser. Gjenbruksasfalten tilfredsstiller alle de samme kravene som asfalt uten gjenbruk, sier han.

Det er Veidekke Asfalt som har kontrakten i Follo, og asfalten produseres og kjøres ut fra asfaltfabrikken i Moss.

Satser på miljøvennlig asfalt

Asfaltfabrikken i Moss er en av landets største. I 2017 produserte fabrikken 255 000 tonn asfalt. Her lagres også brukt asfalt som knuses og blandes inn som gjenbruksasfalt.

– Det er arbeidet med gjenbruk av gammel asfalt og såkalt lavtemperaturasfalt (LTA) som gir oss de største miljøgevinstene, forteller Bent Aune distriktsleder i Veidekke Asfalt.

– Ved å benytte 10 prosent gjenbruk i nyprodusert asfalt, reduserer vi CO2-utslippene med hele 8 prosent pr tonn. Ved 25 prosent gjenbruk blir tallet høyere.

Asfaltfabrikken bruker gammel asfalt som råvare i asfaltproduksjon. (Foto: Bente Tovik)

Veidekke har som mål å redusere sitt totale CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Lavtemperaturasfalt – LTA – gir lavere drivstofforbruk på fabrikken og dermed også lavere CO2-utslipp. Neste år er målet at CO2-utslippene ved fabrikken i Moss skal reduseres med 90 prosent når pellets overtar ytterligere for gass som energikilde, sier Bent Aune.

Miljøprofil har stor betydning

Statens vegvesen er landets største innkjøper av asfalt og i kombinasjon med kommunene, som støtter seg på etatens kompetanse, er det offentlige den suverent største innkjøperen av asfalt. Ergo setter Statens vegvesen premissene for 90 prosent av asfaltbransjen.

Vegvesenet har bedt om såkalt EPD (environmental product declaration) som en testordning på vedlikeholdskontraktene innenfor asfaltlegging. Da vil CO2-avtrykk komme frem for hver asfaltresept på hver fabrikk, og man vil kunne sammenligne de ulike produsentene.

Den nye anskaffelsesloven anbefaler at innkjøpere skal vekte miljøpåvirkning med minimum 30 prosent. Statens vegvesen setter krav og følger opp om de blir innfridd.

Systematisk forskning gir flere alternativer

– Gjennom systematiske forskning og utvikling de senere år har vi i Statens vegvesen identifisert flere alternative materialer for gjenbruk. I tillegg til returasfalt utnyttes nå også returglass, knust betong og oppgravingsmasser i veibygging, avslutter Joralf Aurstad.

Statens vegvesen er også medeier i Kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA). I Årsrapport 2017 fra KFA finner du oppdatert informasjon om gjenbruk av asfalt i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*