Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen. (Foto: Kjell Wold)

Kronikk: Hverdagshelter

Publisert:
4. juli 2018
Av
Giselle Jensen

Smil til en trafikkdirigent du møter på vei til feriestedet! Regionvegsjef Kjell Inge Davik oppfordrer oss til å vise hensyn og takknemlighet overfor dem som asfalterer, utbedrer og reparerer veiene vi ferdes på.

Sommeren er her og vi trafikanter møter alle deler av vegnettet som blir vedlikeholdt. Det kan være nye strekninger som bygges ut, mindre utbedringer av vegnettet, nytt asfaltdekke eller forbedring av bruer og tunneler.

Regionvegsjef Davik (Foto: Jo Vegard Aardal)

Noen ganger opplever nok vi som trafikanter at det er skiltet arbeidsområde, og at det ser ut som lite skjer i området. Nedskilting av hastighet forekommer som oftest for å sikre en trygg arbeidsplass for entreprenørene.  De jobber ofte tett innpå trafikken.  En annen grunn kan være at det aktuelle vegarbeidsområdet ikke er ferdig, og dermed har et behov for lavere hastighet – også når det ikke pågår fysiske arbeider.  Da er det av hensyn til trafikksikkerhet for deg og meg.  Vi gjør vårt beste for å sikre at vi som trafikanter blir ivaretatt på en best mulig måte.

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik. En faktor er et godt og presist drift og vedlikeholdsarbeid.  Det er alltid moro og stas å åpne nye veger.  Taler, snorklipping, heder og ære.  Men tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?  De gjør jo også jobben sin, men aldri med de samme seremoniene. Aldri.  Det er mine hverdagshelter!

Statens vegvesen og entreprenørene gjør en svært viktig jobb for å holde vårt vegnett oppe, og sikre at vegene er trygge. Jeg pleier å kalle deres fag – det komplette vegfaget.  De skal kunne noe om alt i og rundt vegen.

Som for eksempel;

  • vegens oppbygging og hvordan vedlikeholde den
  • planter, vekstgrunnlag, ikke ønskede arter, siktsoner for god trafikksikkerhet og vedlikehold av grøntområder
  • meteorologi – hvordan blir været og hvordan utføre drift og vedlikeholdsarbeidet
  • geologi og geoteknikk for å være klar over rasområder og se tidlige signaler for å tilkalle eksperter og gjennomføre avbøtende tiltak
  • material- og maskinteknologi for å sikre at rett utstyr blir benyttet
  • kjemi for å sikre at f.eks vegsalt fungerer optimalt ved ulike temperaturer og forhold
  • trafikksikkerhet og skiltplaner for å se til at både vegarbeiderne og vi trafikanter er godt ivaretatt.
  • lokalkunnskap er viktig i alle områder fra Nordkapp i nord til Lindenes i sør.

Jeg heier virkelig på disse hverdagsheltene og kanskje vi alle som ferdes på veien skal ofre dem en ekstra tanke ved å være spesielt observant på skilting i arbeidsområder. La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

De er i vegen for deg.

Ha en trafikksikker dag!

Med vennlig hilsen
Kjell Inge Davik
Regionvegsjef
Statens vegvesen Region sør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*