Akashi-Kaiko er brua med verdens lengste spenn. Den sto uskadet etter det store skjelvet i Kobe i 1995. (Foto: Statens vegvesen)

Tunneler og bruer vil tåle jordskjelv

Publisert:
14. august 2018
Av
Kjell Solem

– Mange bruer, tunneler og fundament står i seismisk aktive områder. Vi mener at de vil tåle kraftige jordskjelv, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Tirsdag stilles spørsmålet om Norge er forberedt på et nytt jordskjelv i et arrangement i regi av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) under Arendalsuka. Terje Moe Gustavsen deltar i panelet i denne debatten.

– Vi kjenner ikke eksempler på at jordskjelv har skadet bruer, tunneler eller støttemurer, ei heller utløst store ras, sier vegdirektøren.

Dimensjonerer heller for orkan

Det er standard prosedyre at seismisk påvirkning utredes når vi bygger nytt. Men det er sjelden jordskjelv er dimensjonerende. Andre krefter er større utfordringer.

– En tunnelkonstruksjon utsettes for sterke krefter når den sprenges ut. En bru skal i byggeperioden tåle en orkan før den står sammenføyd og støtt. Dette er dimensjonerende for hvor solid konstruksjonen må bygges, forklarer Gustavsen.

Ingen vet om og når Norge blir utsatt for et kraftig skjelv. Vi kan selvsagt ikke utelukke at et skjelv vil føre til skader på vegnettet.

Moderne bruer og tunneler klarer seg godt

Men internasjonale erfaringer tyder på at nyere bruer og tunneler klarer seg bra. Det ødeleggende jordskjelvet i Kobe i Japan i 1995 hadde episenter i Akashi-stredet like ved byggeplassen på det som skulle bli brua med verdens lengste bruspenn. Tårnene var reist og kablene montert da skjelvet kom.  Skjelvet førte til at bruspennet ble strukket en meter – til 1991 meter. Konstruksjonen kom uskadet fra skjelvet.

Forskningsinstituttet NORSAR har etterlyst midler til å oppdatere jordskjelvkartlegging. Vegvesenet har støttet initiativet og svarte i 2016 positivt til å bidra økonomisk til et spleiselag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*