Kjøretøyenheten i Vestfold er beste i landet på ambulanser. Her fra helseforetakenes anbudsrunde denne uka. F.v. Rune Meland og Frode Ljøterud, samt Kjetil Sønvisen fra Sykehusinnkjøp HF. (Foto: Jorun Sætre)

Best i landet på godkjenning av ambulanser

Publisert:
25. september 2018
Av
Jorun Sætre

Hvert fjerde år gjennomføres anbudsrunde for nasjonalt felles innkjøp av nye ambulansebiler. Statens vegvesen, representert ved Tønsberg trafikkstasjon, har det nasjonale ansvaret for kontroll og godkjenning av alle nye ambulanser.

I tillegg til at trafikkstasjonen har fått tildelt spesialistavtalen for ambulanse, er enheten også tildelt nasjonalt ansvar for ADR/farlig gods gjennom egen spesialistavtale.

– Vi får henvendelser fra hele landet både fra politi, brann og helse/helsebussen. Mange opplever oss som et viktig nasjonalt kompetansesenter innenfor spesialkjøretøy, selv om ambulanseavtalen er relatert til spesialkjøretøy innenfor helse, sier Frode Ljøterud, leder av kjøretøyenheten i Vestfold.

Nasjonal anskaffelse av ambulanser

Forrige uke var trafikkstasjonen vertskap for helseforetakenes anbudsrunde for felles innkjøpsordning av ambulanser i regi av Sykehusinnkjøp HF. Det skjer ved at tilbyderne i tur og orden presenterer sine kjøretøy.

I år var det fire forskjellige kategorier. Det er ambulanser i forskjellige vektklasser, både over og under 3500 kg, og nytt av året er ambulanse over 3500 kg med firehjulstrekk. Til sammen var det 12 kjøretøy som ble evaluert av 15 personer.

Mange opplever oss som et viktig nasjonalt kompetansesenter innenfor spesialkjøretøy.

Tilbyderne ble vurdert på pris, kvalitet og sikkerhet. Det er en liste på 200 tekniske krav som skal gjennomgås før det velges en bil fra hver kategori. Kjøretøyene innenfor de fire kategoriene som blir valgt, blir kontrollert og godkjent på trafikkstasjonen når de senere avropes av det enkelte helseforetak. Da skal kjøretøyene oppfylle rundt 70 kjøretøytekniske krav.

Hvert fjerde år gjennomføres denne anbudsrunden for nasjonalt felles innkjøp av nye ambulansebiler. Tønsberg trafikkstasjon er vertskap, og i år var det tredje gang dette ble gjennomført.

Til sammen var det 12 kjøretøy som ble evaluert av 15 personer på Tønsberg trafikkstasjon. (Foto: Jorun Sætre).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*