- Målet er å få på plass et godt nok kunnskapsgrunnlag for en effektiv planprosess, sier Jenny Lovise Melby i Statens vegvesen, som her selv tester VR-brillene. (Foto: Statens vegvesen).

Kan visuelle virkemidler gi mer effektive planprosesser?

Publisert:
12. september 2018
Av
Beate Viktoria Ørbeck

Det mener planleggingsfolket i Statens vegvesen Region sør og i Vegdirektoratet. De har gått i kompaniskap for å prøve ut nye verktøy for medvirkning fra publikum.

Gjengen har gått ut i nærmiljøet og latt folk prøve seg på en kombinasjon av tradisjonelle og virtuelle metoder for å finne ut hvordan de virker. Først ute var lokalbefolkningen i Drammen. De fikk   muligheten til å teste ut ulike måter å presentere reguleringsplanen for ny Rv 282 på Holmenbrua.

Testet ut fire forskjellige plattformer

Testen besto av fire ulike plattformer fra tradisjonelle tegninger og 360-graders video 1) av en presentasjonsmodell, til presentasjoner via VR-briller (virtuell virkelighet) og AR-nettbrett (utvidet virkelighet). Noen av tilbakemeldingene fra publikum var at det var en fantastisk opplevelse å se hvordan nabolaget ville bli, mens andre, som kun så på tegninger og stillbilder av modellen, konkluderte med at de, helt korrekt, så at det var en bru fra start til slutt!

Statens vegvesen ønsker å finansiere en treårig stipendiatstilling – relatert til bruken av visualiseringsverktøy.

Medvirkning fra publikum er alfa omega

– Hele poenget var å teste ut ulike plattformer for at publikum skulle se og forstå utformingen av planlagte løsninger, sier en av initiativtakerne, Jenny Lovise Melby i Seksjon for Planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet.  Hun understreker at medvirkning fra publikum er alfa omega for å få på plass et godt nok kunnskapsgrunnlag for en effektiv planprosess.

Prosjektleder Kari Floten i skjermbilde der modellen er lagt over den fysiske virkeligheten (AR-nettbrett) Foto: Statens vegvesen.

Hvilken teknologi egner for de ulike målgruppene?

I all planlegging etter plan- og bygningsloven er medvirkning sentralt.

– For å planlegge gode og hensiktsmessige løsninger trenger vi innspill og tilbakemeldinger fra så vel brukere, som berørte og offentligheten. Det krever mye å sette seg inn i tekniske tegninger og planer på papiret. Vår digitale hverdag forutsetter gode medvirkningsprosesser der vi tar i bruk nye presentasjonsformer og tilrettelegger for interaktivitet. Vi trenger derfor mer kunnskap om hvilken teknologi som egner seg best for ulike forum og målgrupper. Derfor har vi testet ut flere alternativer og samler nå erfaringene i en rapport som skal presenteres på Plan- og arkitekturkonferansen i Trondheim i november, forteller hun.

Neste steg på den virtuelle reisen

Seksjonen som Jenny jobber i planlegger å kjøpe inn VIVE-briller for å teste ut neste steg i den virtuelle virkeligheten, såkalt «Mixed reality». Det er en kombinasjon av virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Modellen er ankret i fysisk virkelighet på en måte som gjør at brukeren kan gå inn i modellen og oppleve en ferdig bygd løsning i full skala, samtidig som man kan orientere seg i virkelige omgivelser.

Ønsker å finansiere en stipendiatstilling

Planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet ønsker å finansiere en treårig stipendiatstilling innen planlegging på NMBU på Ås. Avhandlingen skal være relatert til bruken av visualiseringsverktøy som VR og AR i samferdselsplanlegging. Ny søknadsfrist er 15. september.

Eksempel på «virtuell virkelighet presentert i en planprosess, her Holmenbrua. Modellen er laget av Adrian Fernandez Sanchez i Plan- og prosjekteringsseksjonen i Statens vegvesen Region sør.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*