For å nå målene trengs sterk satsing på utbygging av motorveger og vegbelysning, dobling av trafikkontroller og raskere utskifting av bilparken. (Foto: Knut Opeide)

Mulig, men tøft å nå målet om 350 hardt skadde og drepte i 2030

Publisert:
12. september 2018
Av
Henriette Erken Busterud

Statens vegvesen har fått undersøkt om 33 trafikksikkerhetstiltak (vegnett, kjøretøy, kontroller) kan bidra til å nå dette målet.

Kurven for antall drepte går riktig vei, men slik er det dessverre ikke med antall hardt skadde.

Mulig å nå målet i 2030 hvis myndighetene vil

-Det finnes mange trafikksikkerhetstiltak. Vi har bedt TØI se på 33 tiltak med dokumentert virkning på ulykker. Dette er tiltak der vi fortsatt kan hente ut effekter, eller som kan gjennomføres i større omfang enn i dag.

Det sier Marianne Stølan Rostoft i Statens vegvesen som leder FoU-programmet BEST (Bedre sikkerhet i trafikken) og fortsetter:

-Dette er tiltak på vegnettet, kjøretøytekniske tiltak og kontrolltiltak. Det vil si alt fra bygging av motorveger og sikkerhetsstyring i virksomheter til intelligent fartstilpasning og flere trafikkontroller.

Liste over trafikksikkerhetstiltak som inngår i beregninger av potensialer:

-Hvis en maksimerer bruken av de 33 tiltakene, så er det mulig å nå målet i 2030 hvis myndighetene vil. Målet om 500 hardt skadde og drepte i 2024 kan i prinsippet nås. Det forutsetter sterk satsing på tiltak som kraftig utbygging av motorveger og vegbelysning, dobling av trafikkontroller og raskere utskifting av bilparken.

-Vi har også andre gode tiltak utenom denne lista som vil bidra til å nå målene – for eksempel bedre føreropplæring og kampanjer. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg har de ulike aktørene mange tiltak som til sammen vil bidra til å redusere ulykker. Vi har en stor jobb å gjøre for å nå nullvisjonen, sier Rostoft.

Flere gående og syklende

Å redusere ulykker samtidig som det skal bli flere som sykler og går blir en utfordring siden myke trafikanter har høyest skaderisiko.

-TØI har gjort beregninger som viser at bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveg, særlig på vinterstid, har god effekt. Antall skader blant fotgjengere kan reduseres med mellom 23-30 prosent. Antall skader blant syklister kan reduseres med 5-10 prosent, sier Rostoft.

Fem år med forskning

Denne TØI-rapporten er en av 45 rapporter som inngår i FoU-programmet BEST. Denne uka ble en del av forskningen gjennom fem år presentert på en avslutningskonferanse.

-Vi har fått fram viktig kunnskapsgrunnlag som vil gjøre at vi treffer enda bedre med tiltakene våre. Nå er det viktig å få formidlet dette til de som jobber med trafikksikkerhet i hele landet, og det vil bli flere artikler om resultater utover høsten, sier Rostoft.

Én kommentar

  1. Terje Assum sier:

    Hei Guro,
    Bra innlegg! Du peker nettopp på essensen i norsk trafikksikkerhetsarbeid – vi har den nødvendige kunnskapen, men trenger vilje og penger fra myndigheter og politikere.
    Terje

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*