Nå lanseres en ny landsdekkende varslingstjeneste for luftkvalitet. (Foto: Knut Opeide).

Ny varslingstjeneste for luftkvalitet kommer

Publisert:
21. september 2018
Av
Bente Tovik

Fem etater samarbeider om en ny landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftforurensning.

Det er «Luftsamarbeidet» mellom Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk instituttet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som står bak den nye tjenesten.

Lansering i november

– Den nye landsdekkende varslingstjenesten lanseres i november. Da vil publikum få informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der de bor – og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd, forteller sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen. Den nye tjenesten erstatter dagens varsling på nettsiden Luftkvalitet.info.

Veitrafikk er den største kilden til grovt svevestøv på grunn av slitasje av dekk og asfalt.

Luftsamarbeidet oppdaterer informasjon om utviklingen av den nye varslingstjenesten på Miljødirektoratet sin side utover høsten. Her finner du også kommende arrangementer om den nye tjenesten.

– Data fra den nye tjenesten vil bli tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Det forteller Pål Rosland i Statens vegvesen. (Foto: Håkon Aurlien).

Tjenesten skal utvikles videre

Tjenesten vil utvikles videre basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester. Disse skal gjøre det enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Publikum vil få informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der de bor – og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd.

Data fra den nye tjenesten gjøres dessuten tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Dette vil gjøre det mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider dersom ønskelig.

Svevestøv og veitrafikk

I Norge er det i hovedsak svevestøv (partikler, PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) som forringer den lokale luftkvaliteten i områder der mange mennesker bor.

Veitrafikk er den største kilden til grovt svevestøv (PM10) på grunn av slitasje av dekk og asfalt. Spesielt fører bruk av piggdekk til dannelse av svevestøv.

Kommunene og eierne av anlegg som forurenser har ansvaret for å sikre god luftkvalitet. Miljødirektoratet kan stille krav til hvordan kommunene kartlegger luftkvaliteten og utreder tiltak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*