Lars Teksten var den første som kom kjørende på den nye strekningen. Han fikk blomster av statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet. (Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen).

Sparte inn 100 millioner på ny vei i Telemark

Publisert:
19. september 2018
Av
Kjell Solem

Ny riksvei 36 i hjertet av Telemark er et av mange Vegvesen-prosjekt som leveres under pris og på tid.

Statens vegvesen har utvidet og bygd 7,1 km ny riksvei Slåttekås til Årnes som ligger mellom Ulefoss og Gvarv i Telemark.

Vegvesenets byggeleder Svein Andres Tovslid forteller at prosjektet kom i mål omlag 25 prosent under det opprinnelige anslaget. Tidsmessig kom man også i mål med god margin.

I kroner er differansen på 100 millioner kr. Ettersom prosjektet finansieres med bompenger, betyr det kortere nedbetalingstid for bilistene.

Det er ikke så vanlig at små- og middelstore prosjekter organiseres som totalentreprise. Men vi ønsket erfaring med en slik gjennomføringsmodell.

Den gamle veien var karakterisert med krappe kurver, svake kanter og med begrenset sikt- og sikkerhetssoner. Den nye riksveien følger delvis en ny veilinje med 8,5 meters bredde og gul midtstripe. Langs hele strekningen er det anlagt ny gang- og sykkelvei i 3,5 meters bredde.

Erfaring med totalentreprise

Prosjektet ble organisert som en totalentreprise, der entreprenøren utførte detaljprosjektering etter kontraktsinngåelsen i september 2016.

Prosjektet kom i mål omlag 25 prosent under det opprinnelige anslaget. Tidsmessig kom man også i mål med god margin.

– Det er ikke så vanlig at små- og middelstore prosjekter organiseres som totalentreprise. Men vi ønsket erfaring med en slik gjennomføringsmodell, sier Tovslid.

Prosjektformen kjennetegnes ved at entreprenøren i større grad priser inn risiko for mengder og grunnforhold. Entreprenøren har hatt løpende detaljprosjektering i samarbeid med Vegvesenet.

– Vi har fulgt prosjektet med en smal byggherreledelse med to-tre mann på stedet, sier Tovslid som selv sitter i seksjonen for utbygging i Telemark med kontorsted Skien.

Kontraktsformen gjør at vi slipper diskusjon om mengder i sluttoppgjøret, fremholder han. Men vi slipper ikke unna løpende diskusjoner om planlegging og løsninger. Når det gjelder tunnelen og veiskjæringene har entreprenøren fått enhetspris for sikring med bolter og sprøytebetong for å unngå incentiv om å spare på sikringen.

Ny riksvei 36 i hjertet av Telemark er et av mange Vegvesen-prosjekt som leveres under pris og på tid. (Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen).

Kvalitet og framdrift

I selve konkurransen ble det lagt inn konkurranseparametere med hensyn til kvalitet og framdrift. Utgangspunktet var en sluttdato 1.november 2018. Hvis entreprenøren kunne tilby sluttdato medio august ga det et fratrekk på 5 millioner på tilbudt pris. Ulike kvalitetsparametere ga fratrekk på 20 millioner kr.

– Jeg tror den gode prisen skyldes at vi traff godt med de avklaringene som ble gjort i konkurransen. Det var god bransjeinteresse. Ikke minst var vi ute i markedet på vinterstid hvor det er relativt færre anbud i markedet, sier Tovslid.

På deler av strekningen ble det bygd en midlertidig omkjøringsvei i anleggsfasen, men denne er gjenbrukt som gang- og sykkelvei.

Ingen fraværsskader

For Statens vegvesen er helse- miljø og sikkerhet en førsteprioritet. Det er viktigere enn framdriften, understreker prosjektlederen. Vi er derfor glad for at prosjektet også ble gjennomført uten skader på entreprenøren.

Entreprenøren er Vestfold-firmaet Carl C. Fon, nå en del av NCC.

Mer om prosjektet finner du på Vegvesenets nettside.

Fakta:

  • 7,1 km riksvei ble bygd i for 311 millioner. Kostnadsrammen var 100 millioner kroner mer.
  • Kontrakt ble inngått i september 2016 og strekningen ble åpnet med snaut to års byggetid.
  • Utførende entreprenør var Carl C. Fon.

Én kommentar

  1. Stein Magne Trovåg sier:

    Fantastisk! Imponerende for en rogalending å se hvor mye vei man bygger, og hvor mye man får for pengene i Telemark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*