Bompengeavtale signert med Bompengeselskap Nord AS. F.v. Britt Skinstad Nordlund, nestleder i selskapet, Erling Adelstein Bortne, daglig leder i selskapet, samferdselsminister Jon Georg Dale og Frode Espen Enoksen, styreleder i selskapet. (Foto: SD/Henrik Jonassen).

Bompengereformen tar form

Publisert:
11. oktober 2018
Av
Beate Viktoria Ørbeck

En viktig milepæl i bompengereformen er nådd etter at det siste av i alt fem bompengeselskap formelt er på plass.

Bompengeselskap Nord har undertegnet bompengeavtalen med staten. De er nå en av i alt fem regionale bompengeselskaper som har tatt over driften av omlagt 60 tidligere bompengeselskap. Disse har nå gått inn i de fem selskapene som prosjekter. De nye bomselskapene består av Ferde, Vegamot, Vegfinans, Fjellinjen og til sist Bompengeselskap Nord.

Viktig at alle aktører samarbeider fremover

– Vi jobber på full spreng for at overgangen til ny organisering i bompengesektoren blir forsvarlig og fungerer etter hensikten. Det er nå viktig at alle aktører innen sektoren samarbeider for å sikre at vi oppnår best mulig effekt av reformen, sier avdelingsdirektør Åge Jensen i Statens vegvesen, som har fått hovedoppgaven med å lose reformen i havn.

– Vi jobber på full spreng for at overgangen til ny organisering i bompengesektoren blir forsvarlig og fungerer etter hensikten, sier avdelingsdirektør Åge Jensen. (Foto: Statens vegvesen).

Legger rammebetingelser for muligheter og begrensninger

Den nye bompengeavtalen legger rammebetingelser for hva et bompengeselskap er og hvilke begrensninger som ligger i selskapene. Det innebærer bl.a. krav til mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig bompengeinnkreving og bedre mulighet for kontroll av virksomhetene.

Det er nå viktig at alle aktører innen sektoren samarbeider for å sikre at vi oppnår best mulig effekt av reformen.

Det er nå viktig at alle aktører innen sektoren samarbeider for å sikre at vi oppnår best mulig effekt av reformen

Bompengeavtalen er en overliggende avtale mellom Samferdselsdepartementet og det enkelte, regionale bompengeselskapet. I tillegg kommer prosjekt- og finansieringsavtaler som etableres mellom hvert enkelt selskap og Statens vegvesen/Nye veier.

Les SDs pressemelding.

Les mer om bompenger på Vegvesenets nettside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*