E6 svinger seg fint gjennom Gudbrandsdalen. Foto: Knut Opeide

Disse er vakrest i landet her

Publisert:
30. oktober 2018
Av
Henriette Erken Busterud

E6 gjennom Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand får Vakre vegers pris.

I år er det 30 år siden Vegdirektørens pris for vakre veger ble delt ut for første gang.

Dette er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr.

Tilpasser seg landskapet

– Et forbilde på hvordan en viktig nasjonal hovedveg skal bygges, mener juryen om strekningen Frya – Sjoa som sto ferdig i 2016.

Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen

Her til lands bygges det ofte i vanskelig terreng, og det må tas hensyn til kulturlandskap, lokalsamfunn og økende flomproblemer. I Gudbrandsdalen er den 33 kilometer strekningen på E6 lagt utenom tettsteder, og det er lagt stor vekt på en godt tilpasset veglinje gjennom det rike dallandskapet.

I juryens uttalelse heter det blant annet at «Linjevalget framstår som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside»

Da Statens vegvesen planla vegen, var det et mål at turistene som kjørte vegen et par år etter åpning skulle tro at den alltid har ligget der og kun er reasfaltert.

Har blitt mer dyrket mark

Ved å håndtere massene fra vegbygginga på en gjennomtenkt måte, har det blitt 50 daa mer dyrkbar jord i prosjektet. Dette er oppnådd først og fremst ved å bruke tunnelstein til heving av tidligere flomtruede arealer som er foredlet til fulldyrket mark.

Flere gode løsninger

Flombekker er erosjonssikret ved kryssing av veganlegget, og det er sikret gode forbindelser med lokalveger og stier på tvers av nye E6. Avlastet E6 er nedbygd til lokalveg med lavere fartsgrense og brede skuldre for fotgjengere og syklister.

Flomsikring. Foto: Knut Opeide

Prosjektfakta E6 Sjoa – Frya gjennom Gudbrandsdalen

Byggherre: Statens vegvesen
Entreprenør: AF-gruppen Norge AS, Arbeidsfellesskapet AS Implenia Aurstad ANS
Byggeår: 2013-2016
Konsulent: Multiconsult, Aas-Jakobsen, Johs Holt, Reinertsen AS, Plan arkitekter, Aasgard, Arnekleiv.

Pris til Tvedestrands nye gategulv

Tvedestrand kommune har rehabilitert Hovedgata og Holgata i sentrum.

Nytt gategulv. Foto: Knut Opeide
  • – Det kan stå som et forbilde for tilsvarende arbeider i alle byer med tradisjonelle gater med steindekker, heter det i juryens dom.

Opprinnelig har gatene i Sørlandsbyene vært gruslagt eller hatt enkle steindekker, men fra slutten av 1800-tallet fikk de ofte gatesteindekker.

Har fått tilbake gatesteinen

Etter mange år med flekkvis reparasjon med asfalt og graving har steingatene i Tvedestrand blitt skjult og glemt. Da ledningsnettet i sentrumsgatene skulle legges om, var målet å få fram igjen gatesteinen.

«Supplert med brukt gatestein og et hellefelt sentralt i gateløpene har byen fått en gjennomført standard på gategulvene som gir den helheten i kvalitet og utførelse den gamle seilskutebyen fortjener», uttaler juryen.

Kanal er åpnet igjen. Foto: Knut Opeide

Gateløpene er også utformet slik at overflatevann blir ledet bort. En strekning av bekkeløpet gjennom sentrum er også åpnet. Gatene har også fått nytt lysanlegg og godt avstemte og integrerte kunstprosjekter.

Prosjektfakta Hovedgata og Holgata i Tvedestrand:

Byggherre: Tvedestrand kommune
Entreprenør: Haugsjå AS, Traftec AS
Byggeår: 2014-16
Konsulent: Feste Grenland AS, Ann-Kathrin Samuelsen. 

Hedrende omtale til Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon er den første nye bystasjonen som står ferdig innenfor den store intercity-satsinga. Stasjonen er bygd som en fjellhall inn mot bykjernen.

Dette gir grunnlag for en positiv sentrumsutvikling, og det er enkel forbindelse for de som går og sykler mellom deler av Holmestrand som tidligere lå atskilt. Inngangene til stasjonen fra sentrum har fått en elegant utforming som nye byrom dominert av fotgjengertrafikk.

Holmestrand stasjon. Foto: Knut Opeide

«Både stasjonshallen, atkomsttunneler og byrommene ut mot byen er gitt et enkelt og elegant formuttrykk. Det er anvendt robuste materialer som knytter an til Holmestrands formgrammatikk», mener juryen.

I følge juryen markere stasjonen starten på en helt ny tidsalder for byen under fjellet. Den kan nå løftes fram som den perlen ved fjorden den virkelig er. Holmestrand stasjon er et strålende eksempel på effekten av å bygge ut miljøvennlig transport i bysentrum» skriver juryen.

Prosjektfakta:

Byggherre: Bane NOR
Entreprenør: Skanska Norge AS
Byggeår: ferdigstilt 2016
Konsulent: Rambøll Norge AS, Gottlieb Paludan Architects

Juryen

  • Ola Bettum NLA, (juryleder)
  • Berit Okstad, TEKNA
  • Henrik Lundberg, NAL
  • Anne Aude, Riksantikvaren
  • Marte Aas, Kunst i offentlige rom
  • Kirsten G. Lunde, NMBU
  • Siri Merethe Bakken, NTNU
  • Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*