Statens vegvesen håper bransjen og de som vurderer å tilby denne tjenesten, benytter muligheten til å komme med innspill til hvordan ny ordning bør være. (Illustrasjonsfoto: Steinar Svensbakken).

Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres

Publisert:
25. oktober 2018
Av
Simen Narjord

Noen ganger er det svært tunge kjøretøy ute på vegene. For at disse kjøretøyene skal kunne kjøre lovlig må de søke dispensasjon fra Statens vegvesen.

Noen av disse kjøretøyene må eskorteres av en følgebil for å sikre at bruer krysses på en slik måte at brua ikke tar skade.

– Hittil har følgebiltjenesten vært en oppgave Statens vegvesen har utført selv. Nå ønsker vi å privatisere denne oppgaven, på lik linje med annet arbeid langs vegen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

For at dette kan settes ut i markedet, må Statens vegvesen sørge for at de som skal utføre denne tjenesten har riktig kompetanse.

Trafikksikkerhet og kompetansekrav

– Vi arbeider nå med å definere kompetansekrav til dem som skal utføre følgebiltjenesten. Dette gjør vi fordi trafikksikkerheten alltid kommer først, sier Lutnæs.

Kursing og opplæring av dem som skal utføre følgebiltjenesten vil bli opp til private tilbydere, på lik linje med annen føreropplæring.

Tidsplan

Fordi dette er en ny ordning vil det bli en gradvis overføring av følgebiltjenesten fra Statens vegvesen til private tilbydere.

– Vi tar sikte på å komme i gang med de første prøvene for dem som vil utføre følgebiltjenester i januar.

Alle systemene som må være på plass for å kunne gjennomføre privat brufølge, vil imidlertid ikke være på plass før mars. Så oppstart vil være aktuelt først da.

– Når de private aktørene vil starte opp, har vi ikke oversikt over, og det kan derfor være behov for at Statens vegvesen også tilbyr denne tjenesten i første halvår 2019, sier Lutnæs.

Transportører som trenger følgebil skal uansett søke til Regionvegkontoret om dispensasjon på vanlig måte. Regionvegkontoret stiller ikke som vilkår at transporten skal ha følge av Statens vegvesen, men overlater til transportøren å velge en sertifisert brufølger.

Betalt tjeneste

Transportører som trenger følgebil, må dekke kostnaden til dette selv. Prisnivået for følgebiltjenester vil være markedsstyrt.

Mer informasjon følger

Statens vegvesen vil komme tilbake til nærmere detaljer om ny ordning så snart dette er klart.

 

Kommentarer (7)

 1. Per Ola Malnes sier:

  Kan et transportfirma ledsage seg selv som følgebil (brufølge), den rollen som SVV. har i dag?

 2. Ingrid Lutnæs sier:

  Dette er noe vi utreder akkurat nå.

 3. Per Arne Torbjørnrød sier:

  I Sverige har de såkalte vegholdare som har godkjenning fra Vägverket og polisen ,
  de erstatter både Politi eskorte og følge fra Vägverket
  De har følgebiler som BF3 i Tyskland, som kan vise diverse trafikkskilt på lystavle bak på bilen

  Dette har så vidt jeg vet fungert meget bra.

 4. Trond Buchmann sier:

  1. Vil de nye krav kun gjelde for «brufølge» eller for følgebiler generelt ?
  2. Vil det bli stilt spesifikke kompetansekrav til sjåfører, for eks krav om førerkort for lastebil, for følgebilsjåfører , evt kun for brufølgebilsjåfører ?
  3. Vil det komme et ensartet regelverk som spesifiserer utrusting og dekor av følgebiler ?
  4. Hva slags kompetanse kreves av kursholdere ?
  5. Vil følgebilsjåfører kunne dirigere trafikk i situasjoner der dette er påkrevd (ha myndighet til å stoppe/holde igjen øvrig trafikk ved behov ?)
  6. Vil regelverket generelt bli tilnærmet likt det svenske regelverk ?

 5. Thor Holtan sier:

  1. Må vi som driver med følgebil kjøring ha kompetanse bevis.
  2. Hva slags utstyr forlanger dere

 6. Anne Marie Storli sier:

  Det vil være nødvendig å gjøre forskriftsendringer for at denne tjenesten skal kunne privatiseres. Det er sendt ut en høring, og her finner du høringsbrev og høringsnotat: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2514860

 7. Jan Erik Foshaugen sier:

  Hei. Hvor/hvordan melder man sin interesse for slike oppdrag?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*