Foto: Knut Opeide

Kan bli mulig å høre hvor mye trafikkstøy det blir

Publisert:
9. oktober 2018
Av
Henriette Erken Busterud

På en prototype for lydsimulator kan du sjekke hvor mye trafikkstøy det blir hvis det kommer en ny veg eller støyskjerm.

I dag finnes det støykart som viser hvor mye støy det er i boligområder i form av rød og gule soner (I rød sone er støyen over 65 desibel, et lydnivå som ikke anbefales for boliger i arealplanlegging)

Vegvesenet har sammen med SINTEF utviklet en enkel måte å formidle støy på, som et tillegg til støykartene. Åpne lydsimulatoren  for å teste (NB! Denne prototypen fungerer foreløpig bare i Google Chrome) Du kan klikke inn og velge hvor mange biler som passerer, hastighet, avstand til vegen og høre hvordan trafikkstøyen endrer seg med og uten støyskjerm.

– Dette er et godt hjelpemiddel når en planlegger en veg eller støytiltak. Både naboer til vegen og planprosjektgrupper kan ha nytte av å høre hvordan trafikkstøyen vil bli. Jeg tror det både vil gi bedre beslutninger og mer fornøyde naboer til vegen.

Det sier Kamilla Kjølberg i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med å utvikle denne lydtjenesten.

Mange spørsmål rundt støy

Hun forteller at Vegvesenet får mange henvendelser rundt støy når det skal bygges en ny veg.

– Noen ringer og er bekymret over at boligen kommer inn i en rød støysone og lurer på hva det vil si for støynivået. Denne lydsimulatoren er en god måte å forberede folk på støyendringer, slik at vi sparer tid på klagebehanding i ettertid, sier Kjølberg og fortsetter:

– Når noen får beskjed om at det skal komme en støyskjerm tror de kanskje at det blir stille, men det gjør det ikke. Men med lydsimulatoren kan du høre hvor mye stillere det blir. Og det er mye bedre å få fram med lyd enn visuelt.

Prototype som kan utvikles

Det er en prototype som nå testes ut, og Kjølberg håper å utvikle den videre.

– Vi ønsker å integrere kart og få inn andre ting som har innvirkning på støy som tungbilandel, type dekke og topografi. De enkelte vegprosjekt skal også kunne legges inn. Når vi får på plass dette blir det mer skreddersydd lyd, sier Kjølberg.

Kamilla Kjølberg i Statens vegvesen

På lang sikt håper hun at de kanskje kan få 3D, animasjoner og innendørs lyd.

Når Statens vegvesen planlegger en ny veg gjør de det de kan for at det skal bli lite støy. Målet er at ingen skal bo i gul eller rød sone. Du kan lese mer om støy og regler på vegvesen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*