Siden ordningen med personlige bilskilt ble etablert og fram til i dag, er det totalt 5766 skilt som er innvilget, utlevert og betalt av søkeren. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Personlig bilskilt: Halvparten av søkerne betaler ikke etter at søknaden er innvilget

Publisert:
5. oktober 2018
Av
Anne Marie Storli

Statens vegvesen har hittil i år mottatt 3 865 søknader om personlig bilskilt. Om lag halvparten som får ønsket bokstavkombinasjonen innvilget, betaler ikke skiltet innen fristen på 30 dager.

Det innebærer at skiltet ikke blir satt i bestilling, og bokstavkombinasjonen blir tilgjengelig for nye søkere.

Så langt i år er det ikke betalt for 1 735 bokstav- og tallkombinasjoner som er innvilget. I tillegg er 1 672 søknader under behandling eller innvilget – og for sistnevnte gruppe er betalingsfristen på 30 dager foreløpig ikke gått ut.

– Slik vi ser det, er det naturlig at pågangen var størst da ordningen var ny, og at den nå har stabilisert seg på et lavere nivå. De av brukerne som har vært mest entusiastiske til personlig bilskilt, har nok villet skaffe seg det raskt, og dermed søkt så fort muligheten har kommet. I tillegg ble jo lanseringen mye omtalt i media, og hadde stor nyhetsverdi særlig i starten, sier Elma Sulic, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

– Det er naturlig at pågangen var størst da ordningen var ny, sier senioringeniør Elma Sulic i Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

187 søknader avslått i 2018

187 søknader er avslått på grunn av ugyldig tegnkombinasjon, varemerkebeskyttelse, støtende tegnkombinasjon eller andre årsaker, og 271 søknader er trukket av søkeren.

Fem skilt er trukket tilbake fordi det viste seg at tall- og/eller bokstavkombinasjonen var av en slik karakter at søknaden ikke burde vært innvilget.

Det er naturlig at pågangen var størst da ordningen var ny, og at den nå har stabilisert seg på et lavere nivå.

Siden ordningen ble etablert og fram til i dag, er det totalt 5766 personlige bilskilt som er innvilget, utlevert og betalt av søkeren. Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kr, og det gir eieren rettighet til sitt skilt i ti år.

Kraftig nedgang i antall søknader

Muligheten for å kunne søke om personlige bilskilt trådte i kraft medio 2017. Fram til årets slutt mottok Statens vegvesen totalt 19 201 søknader. Av disse var det i underkant av 30 prosent (5 238) som betalte for godkjent skilt. De øvrige 12 219 søknadene som ble innvilget, ble det ikke betalt for innen fristen.

I 2017 ble 935 søknader avslått, og 809 søknader ble trukket av søker.

Slik søker du om personlig bilskilt

Søknad om personlig bilskilt skjer via Vegvesenets nettside. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale. Når du har betalt, kan du bestille skiltet her.

Her finner du en alfabetisk oversikt over alle personlige bilskilt som er tatt i bruk etter at ordningen trådte i kraft i 2017.

 

Én kommentar

  1. James sier:

    Man kan ikke betale for personlig skilt med kredittkort eller få faktura

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*