200 tilstede og internasjonal interesse da Vegvesenet presenterte de kommende OPS-prosjekter på Hålogaland og Sotra utenfor Bergen. Foto: Kjell Solem

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Publisert:
19. oktober 2018
Av
Kjell Solem

Nytt Sotrasamband og Hålogalandsveien er blant verdens mest interessante veiprosjekt, skal vi dømme etter deltakelsen på Statens vegvesens markedsmøtet torsdag.

Vegvesenets OPS-kontrakter av internasjonalt format – antakelig blant de største som er ventet ut i markedet på verdensbasis i 2019.

På benkene satt 200 representanter for de fleste store entreprenør- og rådgiverselskapene i det norske markedet, samt entreprenører fra Japan, Kina, Sør-Korea, Spania og USA.

– Vi tar deltakelsen som et tegn på vi vil få en god prosess med meget dyktige entreprenører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Her finner du presentasjonene fra markedsmøtet på norsk og på engelsk.

Først ut er Sotrasambandet, der anbudsdokumentene kommer ut våren 2019. Fasen med prekvalifisering skal foregå i tre måneder, framkom det i møtet. For Hålogalandsveien starter anbudsprosessen etter at prosessen med Sotrasambandet er ferdig.

I møtet kom det fram at Vegvesenet vil invitere tre leverandører til å delta i selve konkurransen om nytt Sotrasamband. Gjennom en omfattende dialogfase skal disse firmaene få prosjekter under huden og ha et best mulig grunnlag for å levere tilbud.

– Vi legger stor vekt på dialogen vi skal inn fordi det gir grunnlag for en riktig risikoforståelse og gode løsninger i byggeperioden, sier Sandvin.

General Manager Joon Ho Chung har spørsmål til Vegdirektoratets Bente Johnsen Aase. Foto: Kjell Solem

Prosjektanslag 18 milliarder kroner

Sotrasambandet har en anslått totalkostnad på 10 milliarder kr. eksklusivt finansiering, drift og vedlikehold.

Håloglandsveien er heller ikke noe lite prosjekt med en tilsvarende anslått totalkostnad på 8,6 mrd. kr.

Disse anslagene omfatter også arbeid og kostnader utenom selve OPS-kontrakten.

Vegvesenets OPS-kontrakter av internasjonalt format – antakelig blant de største som er ventet ut i markedet på verdensbasis i 2019.

Prosjektlederne Espen Hammersland (Sotra) og Reidar Johannesen (Hålogaland) presenterte sine prosjekter. Prosjektene er ulike, men utfordringene er store begge steder.

– Det nye Sotrasambandet består nesten bare av konstruksjoner. Det er enten kryss, bruer eller tunneler innenfor prosjektområdet på 9 km. Det bygges 28 bruer hvorav selve Sotrabrua har en totallengde på 954 meter og et spenn om 600 meter, opplyste Hammersland.

Hammersland understreket sterkt en krevende gjennomføring i et område med en døgntrafikk på 30.000. Prosjektet kommer tett på boligområder og nær annen infrastruktur.

68 grader nord!

For det internasjonale publikummet redegjorde Reidar Johannesen for de geografiske og klimamessige utfordringer et stykke nord for polarsirkelen i et prosjekt som binder Hinnøy sammen med Harstad og Sortland. Den totale utbredelsen er 83 km. 48 km skal gå i ny trase og av dette vil 28 km ligge i tunneler.

Les mer og se video!

– Vi ønsker innovasjon

Bente Johnsen Aase i Vegdirektoratet orienterte om den foreløpige fremdriftsplanen. Etter at anbudsdokumentene er ute i markedet våren 2019, kommer en forhandlingsfasen med de valgte grupperingene som trolig vil pågå ut august 2019.

Aase viste til at vår OPS-modell dreier seg å få en kostnadseffektiv risikofordeling. Den som er nærmest til å håndtere risikoen skal bære den, sa hun.

Vegvesenet legger foreløpig opp til at leverandøren får et kontanttilskudd på inntil 70 prosent av byggekostnaden tidlig i perioden og et årlig vederlag i driftsperioden som går over 25 år. Ved tidlig kontantbetaling reduserer vi statens finanseringskostander i prosjektet, påpekte Aase.

OPS-prosjekt innebærer at Statens vegvesen inngår avtale med et selskap som skal bygge og finansiere i byggeperioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*