Hverdagssyklister i all slags vær. Foto: Knut Opeide

Det skal bli tryggere for hverdagssyklistene

Publisert:
26. november 2018
Av
Tanja Loftsgarden

Statens vegvesen åpnet nylig for å teste ut en ny sykkelgate i Porsgrunn der syklister og bilister deler veibanen. I deler av Storgata prøver vi ut et nytt skilt for sykkelsoner. Her ønsker vi at syklistene skal oppleve det som trygt og sikkert å sykle i veibanen i stedet for på fortauet.

For å få mer kunnskap og konkrete erfaringer, tester vi ut flere nye tiltak i samarbeid med kommuner i et pågående pilotprosjekt. Vi vurderer å utvide dagens verktøykasse med sykkeltiltak hentet fra andre land. Tiltakene er envegsregulert sykkelveg (dansk cykelsti), oppmerkingstiltak (sharrows), sykkelgate med begrenset biltrafikk, stor venstresving, sykkelfelt med buffer og 2 minus 1 veg.

Mer strategisk sykling i veibanen

I Horten og Lillehammer tester vi ut et oppmerkingstiltak som kalles sharrows. Oppmerkingen skal få syklister til å sykle mer strategisk i vegbanen og dermed gjøre dem mer synlige for bilistene. Også her er målet å få flere syklister til å føle seg trygge i veibanen, og få de ned fra fortauene.

Vi tester ut flere nye tiltak i samarbeid med kommuner i et pågående pilotprosjekt.

På Ring 2 i Oslo ser vi på om stor venstresving kan gi bedre kryssing for syklister. I større lysregulerte kryss med mye trafikk og flere trafikanter (buss, trikk) kan syklister oppleve det som utfordrende å krysse. Ved å merke opp «ventefelt» og sette opp veiledende skilt, håper vi å skape en sykkelkultur der flere velger samme adferd gjennom krysset.

– En betydelig del av transportveksten kan tas med sykkel og gange hvis vi legger forholdene bedre til rette, skriver sjefingeniør Tanja Loftsgarden, i denne kronikken. (Foto: Henriette Erken Busterud).

En betydelig del av transportveksten kan tas med sykkel og gange hvis vi legger forholdene bedre til rette. Det handler både om prioritering og god planlegging. Når vi planlegger for syklister, må vi også planlegge trafikksikre løsninger for alle trafikanter. Å redusere ulykker samtidig som det skal bli flere som sykler og går, er en utfordring vi tar på alvor.

Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner

For å få flere til å velge sykkelen som transportmiddel, må alle gode krefter jobbe sammen. Statens vegvesen jobber sammen med kommuner og fylkeskommuner for å bygge mest mulig sammenhengende sykkelveinett langs innfartsårer og til kollektivknutepunkter og et mer finmasket nett i sentrums- og boligområder.

For å få flere til å velge sykkelen som transportmiddel, må alle gode krefter jobbe sammen.

Mange byer har begrensede arealer, og det er ikke plass til alle trafikanter overalt. Derfor er det viktig å prioritere noen strekninger der man bygger fullgode løsninger for sykkel. Der det ikke er plass til egne sykkelveier eller sykkelfelt, kan lavere fartsgrenser eller fjerning av parkeringsplasser gjøre det attraktivt å sykle i blanda trafikk.

Ta hensyn til hverandre

Det vil ta litt tid før trafikantene tilpasser seg nye løsninger. Da er det viktig at både fotgjengere, syklister og bilister samhandler godt og tar hensyn til hverandre.

Vi vil evaluere tiltakene i pilotprosjektet når disse har «satt seg» og vurdere konsekvenser for alle trafikanter. Målet er å anbefale helhetlige løsninger som gir økt trafikksikkerhet, trygghet og framkommelighet.

Les mer om pilotprosjektet på Vegvesenets nettsider.

Les også: En av tre sykkelulykker med dødelig utgang skjer i møte med et tungt kjøretøy.

 

Kommentarer (3)

 1. karl s fredriksen sier:

  Flott! Utfordringen er jo å gi autoritet i veien til de syklende. Da må dette markeres fysisk på noe vis. Fortau, fortauskanter og GS-veier har gjennom årtier gitt mange bilister klar følelse av enerett i veibanen – som dermed har økt farten og fortrengt de andre – det var vel ikke tilsiktet? «Shared Space» er jo den ultimate løsningen – tør vi litt mer av dette? Uasett har vi en kamp mot noen bilisters følelse av enerett på veien. OG: Når vi bruker masse penger på GS-veier – setter vi feil navn på det vi gjør? Det er vel bilene som må ha ny vei fordi de har gjort veien ubrukelig for andre..

 2. Andets Jordbakke sier:

  Det er vel sharrows i Fjordveien i Moss også? (Usikker på om det er kommune- eller fylkesvei.) Jeg er også usikker på om noen vet hva de betyr. Anders Jordbakke, Multiconsult

 3. Tanja Loftsgarden sier:

  Hei Anders, vi har ikke åpnet opp for ordinær bruk av sharrows selv om vi tester det ut to steder i pilotprosjektet (på Lillehammer og i Horten). Vi er klar over at det er etablert andre steder i Norge (Levanger, Moss), men det er ikke gitt tillatelse til dette av oss.
  Vi er også usikre på hvilken effekt tiltaket kan gi, og i hvilken grad trafikantene forstår dette. Derfor er det viktig at vi evaluerer tiltakene, noe vi gjør i både Horten og på Lillehammer.
  Mer info om prosjektene finnes her: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/pilotprosjekt-for-sykkel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*