Statsråden bodde på den sida av Dalsfjorden der ferja sluttet å gå kl. 23.00. Han forstår verdien av bruer. (Foto: Kjell Solem).

Du kommer ingen sted uten bruer

Publisert:
15. november 2018
Av
Kjell Solem

Det vet også Turistforeningen som i år deltok på brukonferansen.

Blant 222 eksterne bransjeaktørene på Vegvesenets 38. brukonferanse var for første gang Turistforeningen. De har jo også sine bruer, bemerket Børre Stensvold, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Vi trenger ikke å bygge verdens fineste bru hver gang vi bygger bru.

Brukonferansen har etablert seg som et samlingssted for alle som har faglig interesse for bruer. Vi har pleid å fylle halve konferansen med egne ansatte, men nå var vi under en tredel av deltakerne, forteller Stensvold.

Ministeren åpnet

Samferdselsministeren åpnet konferansen. At landets mange bruer er viktig for å gi folk mobilitet kunne han selv bevitne.  Jeg vokste opp på den siden av fjorden der ferjene slutter å gå kl. 23, fortalte Dale.

Satsning på samferdsel er et fundament for at det bor og virker folk i dette landet. Teknologisk utvikling vil gjøre det mulig å krysse fjordene på en måte som vi for få år siden ikke trodde var mulig, sa han.

Jon Georg Dale hadde med seg et budskap om nøysomhet: Vi trenger ikke å bygge verdens fineste bru hver gang vi bygger bru. Kan du velge en standardisert løsning, så velg den!

Jeg vokste opp på den siden av fjorden der ferjene slutter å gå kl. 23.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen hilste også til konferansen som er 38. i rekken.

– Bruer er særs viktig. Vi bor i et land som egentlig ikke er bygd for biltrafikk, og derfor må vi skjøte på med bruer!

Vi jobber med nye bruer, vi jobber med å vedlikeholde og inspisere det vi allerede har bygd, påpekte vegdirektøren.

222 eksterne bransjeaktørene deltok på Vegvesenets 38. brukonferanse. (Foto: Kjell Solem).

Brufaglige foredrag

Konferansens hovedinnhold er brufaglige foredrag. Deltakerne fikk foredrag om generasjoner av skråstagbruer i Asia, om doble og triple brudekker, om hvordan man trekker erfaring med vedlikehold inn i planleggingen av nye prosjekt. Er det mulig å 3D-printe en stålbru? Det vet deltakerne nå mer om, og svaret er ja!

Konferansen fikk et foredrag om hva nullutslippsteknologi og grønt skifte i ferjetrafikken vil bety for ferjekaier. I fremtiden er kaier som betjener hel-elektriske eller batteridrevne ferje kompliserte konstruksjoner med mange elektroinstallasjoner.

Modellbasert brubygging

Mange pågående og kommende prosjekter ble presentert. Modellbasert prosjektering og bygging er på full fart inn i bransjen, og derfor har det vært stort fokus på implementering av nye BIM (Building information modeling) -løsninger under årets konferanse. Omfanget av modellbasert brubygging kan beskrives ved at i alt 15 bruer allerede er kontrollert og godkjent. I tillegg er 39 bruer under arbeid, mens i alt 80 bruer basert på BIM-modeller er innmeldt for kontroll til Vegdirektoratet.

Vi har meget god kompetanse på bru i Vegvesenet.

– Nå er Vegvesenet virkelig i gang med å digitalisere bruområdet, fra prosjektering til forvaltning, sier Børre Stensvold, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Krafttak for forvaltningen

Regionvegsjef Helge Eidsnes ga en bred gjennomgang av arbeidet han har ledet med å stramme opp forvaltningen av bruene. Fokus har vært at regelverket må være oppdatert, inspeksjoner skal skje i henhold til de kravene vi stiller og alt som gjøres skal dokumenteres.

– Når man gjør en slik  jobb fokuseres det på det som ikke fungerer. Men vi gjennomgår systemet vårt se på systemet, er det det mye som er bra. Vi har meget god kompetanse på bru i Vegvesenet, sa Eidsnes.

Kommentarer (2)

 1. Haldor Hove sier:

  Ja dette er veldig bra! Håper at kompetansen får være i Statens Vegvesen og at vi slutter med å rive Norge i fillebiter. Å bygge kompetanse er et langtekkelig arbeid. Å rive det ned er gjort med et pennestrøk.

  Hvordan kan vi gi raskere og mer helhetlig utbygging i Norge, uten at private aktører skal reise med svært store deler av fellesskapets verdier i skatt og avgifter?

  Hvordan kan vi sikre meirverdi av utbygging i nasjonal eierskap. Dagens anbudsordning og krav er ille. Her gir vi bort store verdier til utenlandske selskap som både driver sosial dumping og ikke har den kompetansen vi har i Norge.

  Et fredagshjertesukk..

 2. Ingolf Revne sier:

  Det er bra at det forskes på ny teknologi, men det bør ikke føre til at all fokus på samfunnsutvikling skal baseres på prestisjeprosjekt. Det må fremdeles være mulig å utnytte utprøvd teknologi. Ta for eksempel bru over Langenuen.
  Denne kan bygges med kjent og utprøvd teknologi og må bygges i det sørlige alternativet for å ha størst mulig nytteverdi. I tillegg til denne brua må det foretas en innkorting og oppgradering av vegen mellom Hodnanes og Eikelandsosen, samt forbedring av vegnettet på Tysnes. Ferjer som i dag seiler til Sandvikvåg kan i staden laste og losse i Våge. Dette må gjøres uansett om det en gang i fremtiden bygges bru over Bjørnafjorden eller ikke. Bru over Langenuen i sør vil ha stor betydning for næringslivet i regionen. Lokale bedrifter er i dag er forhindret fra effektiv transport på grunn av dårlig infrastuktur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*