Statens vegvesen og politiet samarbeidet om kontroll av militære kjøretøy på Røros. (Foto: Politiet).

NATO-øvelsen Trident Juncture: Trafikksikkerhet og folkeopplysning høyt prioritert

Publisert:
6. november 2018
Av
Ellinor Hansen

Dekksjekk og trafikksikkerhetsmøter er gjennomført i forbindelse med den pågående øvelsen.

Statens vegvesen og politiet stilte opp på Røros i forrige uke og foretok dekksjekk på militære kolonner. I Hedmark har de gjennomført 16 trafikksikkerhetsmøter med befolkningen.

Kontroll av dekk ble organisert i forbindelse med et besøk av politidirektør Odd Reidar Humlegård og leder for avdeling for politiberedskap, Knut Smedrud. De roste samarbeidet mellom Statens vegvesen, politiet og militærpolitiet.

– Militære kjøretøy ferdes i trafikken sammen med oss andre. Det er viktig at også de er godt skodd og følger regelverket, sier kontrolleder Ole Hammer i Statens vegvesen. Han forteller at de stoppet kolonner bestående av hjulkjøretøy fra det svenske og finske forsvaret.

– Militære kjøretøy ferdes i trafikken sammen med oss andre. Det er viktig at også de er godt skodd og følger regelverket, sier kontrolleder Ole Hammer i Statens vegvesen. Her sammen med militærpolitiet. (Foto: Politiet).

Økt forståelse for norske kjøreforhold nødvendig

Føreforholdene i Norge i overgangen mellom høst og vinter, kan være krevende for de utenlandske sjåførene, og det har vært nødvendig med en innskjerping på bruk av kjettinger.

Militære kjøretøy ferdes i trafikken sammen med oss andre. Det er viktig at også de er godt skodd og følger regelverket.

– Det er mye overgangsvær fra mildvær til kuldegrader, og da må kjettingene på. Men så må kjettingene av igjen når de kjører på veger med bar asfalt og varmegrader, sier Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen som i disse dager sitter sammen med ledelsen av NATO-øvelsen i deres hovedkvarter i Røros.

Sette lokalbefolkningen i stand til å håndtere utfordringer

Hedmark er det fylket som er mest berørt av NATO-øvelsen. De fleste kampsonene, områdene hvor stridshandlingene finner sted, ligger nord i Østerdalen. Det byr på potensielle trafikksikkerhetsutfordringer.

Vi har vært opptatt av hva vi som trafikanter sjøl kan gjøre for å ivareta trafikksikkerheten.

Statens vegvesen har derfor gjennomført totalt 16 møter i de berørte kommunene den siste måneden. I foredragene har de fortalt om hvordan trafikken kan endre seg under øvelsen, hvordan øvingsområdene skiltes, hva slags kjøretøy som brukes, blindsoner, og at mange av de utenlandske soldatene naturlig nok er uvant med norsk trafikkultur og vinterføre. De har også delt ut reflekser og en brosjyre med gode trafikksikkerhetsråd.

Arne Skybak i Statens vegvesen hadde møte med elevene på barnetrinnet ved Alvdal skole. (Foto: Marit Nyhuus).

– Hensikten med møtene var å sette lokalbefolkningen i best mulig stand til å håndtere de trafikksikkerhetsutfordringene som øvelsen medfører, forteller seniorrådgiver Marit Nyhuus i Statens vegvesen.

– Ikke minst har vi vært opptatt av hva vi som trafikanter sjøl kan gjøre for å ivareta trafikksikkerheten, sier Nyhuus, og legger til at tilbakemeldingene har utelukkende vært positive.

Vegvesenets nettsider finner du oppdatert informasjon om NATO-øvelsen og hvordan trafikken blir berørt i de aktuelle områdene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*