Fra 2018 gjennomfører Statens vegvesen pilotprosjekter der det gis bonus knyttet til bruk av materialer som er dokumentert med EPD (miljøvaredeklarasjon). Illustrasjonsfoto fra Harstadtunnelen. (Foto: Tomas Rolland).

Betydelig reduksjon av CO2-utslipp på veganlegg

Publisert:
6. desember 2018
Av
Bente Tovik

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.

– Den samlede klimaeffekten av vår egen virksomhet domineres av vegprosjekter og entrepriser, det vil si bygging, drift og vedlikehold av veger, bruer og tunneler, forteller senioringeniør Christine Maass i Statens vegvesen.

Veginfrastruktur er omfattende og kompleks og gir en betydelig klimapåvirkning. De største utslippene er knyttet til produksjon av materialene, særlig betong, stål og asfalt. Mye skyldes også bruk av diesel i anleggsmaskiner.

– Det er mulig å redusere CO2-utslippene betydelig innen 2030. For nye vegprosjekter jobber vi med å finne ut hvilke krav som kan stilles til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene. Det er jo faktisk slik at entreprenørene etterlyser konkrete klimakrav i kontraktene, forteller Christine Maass.

– Det er mulig å redusere CO2-utslippene betydelig innen 2030, sier Christine Maass i Statens vegvesen. (Foto: McKinsey).

Mulighetene for å redusere utslipp er størst i tidlig fase

Statens vegvesen har gjennomført prosjektet «Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag», som skal gi forslag til kontraktgrunnlag som reduserer utslippene fra materialer og anleggsutstyr.

– Muligheten for å påvirke hvor høye utslippene blir er størst tidlig i prosjektet, og det er derfor viktig at klimahensyn integreres i planleggingen, forteller prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen.

Ett eksempel er E18 Vestkorridoren, der man nå gjør klimagassberegninger av alternative løsninger allerede i reguleringsplan, og i konkurransegrunnlag skal det lages et fullt klimabudsjett. Oppfyllelse av miljøkrav for de materialene og produktene som har stor klimapåvirkning skal dokumenteres med prosjektspesifikk miljøvaredeklarasjon, såkalt EPD.

– I dag har vi to slike testpiloter på asfaltkontrakter i Tvedestrand og i Lillehammer, hvor det blir gitt bonus for klimaytelse i asfalten, forteller prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen. (Foto: Kjell Wold).

 

Pilotprosjekter med bonus for klimavennlige materialer

Fra 2018 gjennomfører Statens vegvesen pilotprosjekter der det gis bonus knyttet til bruk av materialer som er dokumentert med EPD. Bonus og krav kan også være aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr.

– I dag har vi to slike testpiloter på asfaltkontrakter i Tvedestrand og i Lillehammer, hvor det blir gitt bonus for klimaytelse i asfalten. Det betyr at prosjektene skal dokumentere CO2-faktoren både i produksjon, transport og utlegging av asfalten.

– Vi må teste ut dette bonussystemet i flere pilotprosjekter og prøve ut dokumentasjonen, slik at vi er sikre på at den er god nok for å tas inn i den generelle kontraktsmalen. På sikt kan vi rulle ut dette i stort omfang både for betong, armering, asfalt og andre materialer. Slik kan vi spare klima for store utslipp, mener Karl Sigurd Fredriksen.

Les mer på vegvesen.no/klima

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*