Hvert sekund på døgnet strømmer enorme mengder gull i form av data om veg, vær, trafikk, kjøretøy og hendelser inn til Vegvesenets «pengebinge». Ettertraktede data som nå skal deles. (Illustrasjon: Jon Opseth).

Data blir ikke gull om det ikke deles

Publisert:
10. desember 2018
Av
Dagrunn Husum

Enorme mengder data om veg og trafikk strømmer kontinuerlig inn til Vegvesenets «datapengebinge». Nå skal enda mer av dataene deles åpent.

Mange av oss er flittige brukere av Google Maps eller andre elektroniske tjenester når vi skal finne den beste ruten til et bestemt sted. Vi taster inn start- og stoppested, og vips, så får vi opp ulike alternative ruter med opplysninger om lengde på ruten, hvor lang tid det vil ta, om det er bompenger på vegen, om det er strekninger med saktegående trafikk, osv. Men visste du at ruteforslagene du mottar er fulle av data levert fra Statens vegvesen?

Våre data er ettertraktet

Det sies ofte at data er vårt nye gull, og hvert sekund på døgnet strømmer enorme mengder gull i form av data om veg, vær, trafikk, kjøretøy og hendelser inn til Vegvesenets «pengebinge». Men i motsetning til en annen pengebingeeier, Onkel Skrue, så vil Vegvesenet gjerne dele av sitt gull slik at også andre kan dra nytte av det.

– Statens vegvesen er i en unik posisjon. Vi dekker hele landet, noe som gir oss mulighet til å samle mye og detaljerte transportdata. Dette gjør at både leverandører av kart- og navigasjonstjenester og andre ønsker bruke våre data som grunnlag for å utvikle tjenester til blant andre trafikantene, sier Gry Horne Johansen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen vil gjerne dele av sitt gull slik at også andre kan dra nytte av det. Det forteller Gry Horne Johansen i Statens vegvesen. (Foto: Dagrunn Husum).

Alt skal deles

Nylig sendte Vegvesenet svar til Samferdselsdepartementet på hvordan vi vil følge opp regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data. Styrket kompetanse på forholdet mellom personvern og tilgjengeliggjøring av data, standardisering, en plattform for tilgjengeliggjøring av transportdata, samt bedre samspill med eksterne aktører, er noe av det som nevnes. For det holder ikke å være en topp datainnsamler. Dataene forvandles først til gull for trafikanter, næringsliv og Vegvesenet selv når de blir tilgjengeliggjort og tilrettelagt for videre bruk. Og her har Vegvesenet valgt et enkelt overordnet prinsipp; alt som kan deles åpent uten å komme i konflikt med personvern eller sikkerhet, skal deles.

Vi dekker hele landet, noe som gir oss mulighet til å samle mye og detaljerte transportdata.

– Vi ønsker at tjenestetilbydere av trafikkinformasjon, næringslivet og andre instanser skal benytte våre data slik at disse når ut på best mulig måte til flest mulig brukere. Vi i Vegvesenet er gode på det som har med veg, transport og trafikant og kjøretøy å gjøre, og vi har det beste grunnlaget for å samle inn data med riktig kvalitet. Men ofte kan andre, for eksempel private aktører, være bedre enn oss på å lage tjenester rettet mot sluttbrukeren. Ved å tilrettelegge og dele dataene våre, får vi både et bedre sluttprodukt og vi bidrar til næringsutvikling, understreker Gry Johansen.

Vegvesenets data på ulike plattformer og nettsteder

De siste årene har Statens vegvesen lagt ned et stort arbeid for å dele data og tilrettelegge dem for videre bruk. Eksempelvis er data fra Nasjonal vegdatabank og Datex[1]-noden offentliggjort via Difis katalog for åpne data, http://www.data.norge.no/ , og etaten er storleverandør av data til nasjonale databaser og nettsteder som  Geonorge.no (kartdata og annen stedfestet informasjon), Varsom.no (skreddata) og Luftkvalitet.info.

Når man kan få tilgang til alle data på ett sted, blir det lettere for brukerne å finne både våre transportdata og data fra andre transportdataleverandører.

Gjennom ulike systemer samler Statens vegvesen inn sanntidsdata om trafikk- og værforhold, hendelser, reisetider samt bilder og video fra webkamera. Disse dataene blir gjort tilgjengelig for eksterne brukere via Datex-noden. Det er for tiden 330 registrerte eksterne brukere av data fra Datex-noden. Disse brukerne er i hovedsak media samt internasjonale tjenestetilbydere av trafikkinformasjon, karttjenester og navigasjonssystemer som Here, TomTom, Google og INRIX.  Statens vegvesen formidler også de samme dataene til sluttbrukerne via sin egen karttjeneste på vegvesen.no.

Vi skal bli bedre på deling

Selv om Vegvesenet allerede er en stor leverandør av data, så er ambisjonene å bli enda bedre på å dele og legge til rette. I 2018 har vi startet arbeidet med å etablere et nasjonalt tilgangspunkt NAP (National Access Point), som ITS-direktivet fra EU stiller krav til. NAP vil være en åpen portal med metadata som gir tilgang til de ulike datakildene. Det nasjonale tilgangspunktet skal sørge for brukervennlig deling og lettere tilgjengelighet til data, både fra Statens vegvesen og andre aktører. Endelig versjon planlegges ferdig til årsskiftet 2019/20.

– Vi vet at det i dag ikke alltid er lett å finne igjen Vegvesenets data. Men når man kan få tilgang til alle data på ett sted, blir det lettere for brukerne å finne både våre transportdata og data fra andre transportdataleverandører, mener Gry Johansen.

 

[1]  Datex2 = europeisk standard for tilgjengeliggjøring og utveksling av sanntids veg- og trafikkdata

Kommentarer (3)

 1. Lars Olav sier:

  da er det bare å håpe at fylkeskommunene klarer å levere like godt på trafikkdata som staten, etter skilsmissen

 2. M Frigaard sier:

  Godt innspill Lars O.
  Vil færre statlige vegmetre øke evnen til god info på disse resterende meter riksveg, men den info vegfarende får på ikke statlige veger forringes ?
  I fall, et stort tilbakeskritt !
  Svar fra SVV imøteees.

 3. M Frigaard sier:

  Godt innspill Lars O.
  Vil færre statlige vegmetre øke evnen til god info på disse resterende meter riksveg, men vil den info vegfarende får på ikke statlige veger forringes ?
  I fall, et stort tilbakeskritt !
  Svar fra SVV imøteees.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*