Turid Stubø Johnsen er fra og med i dag ny regionvegsjef for Nord-Norge. (Foto: Knut Opeide).

Lederskifte i nord

Publisert:
17. desember 2018
Av
Anne Marie Storli

Torbjørn Naimak har de siste dagene høytydelig blitt takket av som regionvegsjef i nord. Fra og med i dag er det Turid Stubø Johnsen som overtar kontoret til Naimak.

Turid Stubø Johnsen kommer opprinnelig fra Narvik og har de siste årene ledet Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Region øst. Hun har også hatt lederoppgaver i Vegdirektoratet. På grunn av store endringer for Vegvesenet i nær framtid, har vegdirektøren besluttet at stillingen som regionvegsjef i Statens vegvesen, Region nord ikke besettes permanent, men at det foretas en midlertidig innplassering.

44 år i etatens tjeneste

– Torbjørn Naimak har vært en bauta gjennom sine 44 år i Statens vegvesen. Engasjert, faglig sterk, løsningsorientert og aktiv. Få har satt slike fotspor etter seg – både faglig og mer fysisk ute der vegene bygges, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han takket av Naimak for hans mangeårige innsats – og de siste 15 årene som regionvegsjef i Nord-Norge.

Engasjert, faglig sterk, løsningsorientert og aktiv.

Vegdirektøren innrømte også i sin tale at det ikke var bare enkelt å være Torbjørns sjef.

– Du krever ditt. Ikke for deg sjøl, men for folket i nord, sa han, og mintes blant annet en gang regionvegsjefen deltok på budsjettmøte selv om han hadde kraftig influensa og over 40 i feber. Han måtte jo passe på at ingen andre stakk av med budsjettkronene som skulle nordover.

Nord-Norges første regionvegsjef

Naimak begynte i Statens vegvesen som avdelingsingeniør i 1974. Etter hvert ble han sjef for ulike veganlegg i Bodø, på Helgeland og i Lofoten og Vesterålen, og leder og vegsjef i Troms. Han var prosjektleder for omorganiseringen av Statens vegvesen som endte med opprettelsen av de nye vegregionene i 2003, og ble den første regionvegsjefen i Nord-Norge.

Avslutningen ble markert i Narvik med et eget «framtidsseminar», hvor temaene var teknologi, innovasjon, samarbeid og utvikling i nord. I tillegg til ledelsen i Statens vegvesen nasjonalt og regionalt, deltok representanter for nordnorsk samfunnsliv, samarbeidspartnere og trafikkmyndigheter i Sverige, Finland og Russland.

Torbjørn Naimak har gått over i pensjonistenes rekker etter 44 år i Statens vegvesen – de siste 15 årene som regionvegsjef i nord. Nå overlater han ansvaret til Turid Stubø Johnsen. (Foto: Lisa Sundstrøm).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*